Παρακολούθηση
Panos N. Alevizos
Panos N. Alevizos
Adveos Microelectronic Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sensitive and Nonlinear Far Field RF Energy Harvesting in Wireless Communications
PN Alevizos, A Bletsas
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (6), 3670-3685, 2018
842018
Coherent detection and channel coding for bistatic scatter radio sensor networking
N Fasarakis-Hilliard, PN Alevizos, A Bletsas
IEEE Transactions on Communications 63 (5), 1798 - 1810, 2015
812015
Multistatic scatter radio sensor networks for extended coverage
PN Alevizos, K Tountas, A Bletsas
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (7), 4522-4535, 2018
452018
The art of signal processing in backscatter radio for μW (or less) Internet of Things: Intelligent signal processing and backscatter radio enabling batteryless connectivity
A Bletsas, PN Alevizos, G Vougioukas
IEEE Signal Processing Magazine 35 (5), 28-40, 2018
332018
Noncoherent short packet detection and decoding for scatter radio sensor networking
PN Alevizos, A Bletsas, GN Karystinos
IEEE Transactions on Communications 65 (5), 2128-2140, 2017
332017
Limited Feedback Channel Estimation in Massive MIMO with Non-uniform Directional Dictionaries
PN Alevizos, X Fu, N Sidiropoulos, Y Yang, A Bletsas
262018
Channel coding for increased range bistatic backscatter radio: Experimental results
PN Alevizos, N Fasarakis-Hilliard, K Tountas, N Agadakos, N Kargas, ...
2014 IEEE RFID Technology and Applications Conference (RFID-TA), 38-43, 2014
232014
Noncoherent composite hypothesis testing receivers for extended range bistatic scatter radio WSNs
PN Alevizos, A Bletsas
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 4448-4453, 2015
202015
Log-linear-complexity GLRT-optimal noncoherent sequence detection for orthogonal and RFID-oriented modulations
PN Alevizos, Y Fountzoulas, GN Karystinos, A Bletsas
IEEE Transactions on Communications 64 (4), 1600-1612, 2016
162016
Nonlinear Energy Harvesting Models in Wireless Information and Power Transfer
PN Alevizos, G Vougioukas, A Bletsas
2018 IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2018
112018
Low-Complexity Multiuser QAM Detection for Uplink 1-bit Massive MIMO
PN Alevizos
IEEE Communications Letters 22 (8), 1592-1595, 2018
62018
Intelligent scatter radio, RF harvesting analysis, and resource allocation for ultra-low-power Internet-of-Things
PN Alevizos
Technical University of Crete, 2017
62017
Non-uniform Directional Dictionary-Based Limited Feedback for Massive MIMO Systems
PN Alevizos, X Fu, N Sidiropoulos, Y Yang, A Bletsas
International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and …, 2017
62017
Inference-based distributed channel allocation in wireless sensor networks
PN Alevizos, EA Vlachos, A Bletsas
arXiv preprint arXiv:1703.06652, 2017
52017
Multistatic Gen2 RFID over Ethernet with Commodity SDRs
M Ouroutzoglou, G Vougioukas, PN Alevizos, AG Dimitriou, A Bletsas
2019 IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID …, 2019
42019
Industrial swipt: Backscatter radio and rfids
PN Alevizos, A Bletsas
Wireless Information and Power Transfer: Theory and Practice, 61-79, 2018
42018
Network localization Cramér–Rao bounds for general measurement models
PN Alevizos, A Bletsas
IEEE Communications Letters 20 (9), 1840-1843, 2016
42016
Bistatic architecture provides extended coverage and system reliability in scatter sensor networks
K Tountas, PN Alevizos, A Tzedaki, A Bletsas
2015 International EURASIP Workshop on RFID Technology (EURFID), 144-151, 2015
42015
Cooperative localization in wireless networks under bandwidth constraints
P Alevizos, N Fasarakis-Hilliard, A Bletsas
2012 Conference Record of the Forty Sixth Asilomar Conference on Signals …, 2012
42012
Inference-based resource allocation for multi-cell backscatter sensor networks
PN Alevizos, A Bletsas
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20