Παρακολούθηση
M Suchea
M Suchea
Άλλα ονόματαMirela Petruta Suchea, Mira Suchea, Mirela Suchea
IMT Bucharest Romania/ CEMATEP, HMU (formerTEI Crete), Greece / past UAIC Romania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα staff.teicrete.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ZnO transparent thin films for gas sensor applications
M Suchea, S Christoulakis, K Moschovis, N Katsarakis, G Kiriakidis
Thin solid films 515 (2), 551-554, 2006
4442006
Comparative study of zinc oxide and aluminum doped zinc oxide transparent thin films grown by direct current magnetron sputtering
M Suchea, S Christoulakis, N Katsarakis, T Kitsopoulos, G Kiriakidis
Thin solid films 515 (16), 6562-6566, 2007
2812007
Preparation and characterization of Ni, Co doped ZnO nanoparticles for photocatalytic applications
P Pascariu, IV Tudose, M Suchea, E Koudoumas, N Fifere, A Airinei
Applied surface science 448, 481-488, 2018
1462018
Preparation of La doped ZnO ceramic nanostructures by electrospinning–calcination method: Effect of La3+ doping on optical and photocatalytic properties
P Pascariu, M Homocianu, C Cojocaru, P Samoila, A Airinei, M Suchea
Applied Surface Science 476, 16-27, 2019
1212019
Low temperature indium oxide gas sensors
M Suchea, N Katsarakis, S Christoulakis, S Nikolopoulou, G Kiriakidis
Sensors and Actuators B: Chemical 118 (1-2), 135-141, 2006
1042006
Thickness influence on surface morphology and ozone sensing properties of nanostructured ZnO transparent thin films grown by PLD
S Christoulakis, M Suchea, E Koudoumas, M Katharakis, N Katsarakis, ...
Applied surface science 252 (15), 5351-5354, 2006
912006
Highly sensitive layered ZnO/LiNbO3 SAW device with InOx selective layer for NO2 and H2 gas sensing
SJ Ippolito, S Kandasamy, K Kalantar-Zadeh, W Wlodarski, K Galatsis, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 111, 207-212, 2005
872005
Influence of thickness and growth temperature on the optical and electrical properties of ZnO thin films
M Suchea, S Christoulakis, M Katharakis, N Vidakis, E Koudoumas
Thin Solid Films 517 (15), 4303-4306, 2009
602009
Correlation of ZnO thin film surface properties with conductivity
IV Tudose, P Horvath, M Suchea, S Christoulakis, T Kitsopoulos, ...
Applied Physics A 89, 57-61, 2007
602007
Chemical and physical methods for multifunctional nanostructured interface fabrication
IV Tudose, F Comanescu, P Pascariu, S Bucur, L Rusen, F Iacomi, ...
Functional Nanostructured Interfaces for Environmental and Biomedical …, 2019
572019
Biocompatible pure ZnO nanoparticles-3D bacterial cellulose biointerfaces with antibacterial properties
V Dincă, A Mocanu, G Isopencu, C Busuioc, S Brajnicov, A Vlad, ...
Arabian Journal of Chemistry 13 (1), 3521-3533, 2020
552020
A study of the electromagnetic shielding mechanisms in the GHz frequency range of graphene based composite layers
E Drakakis, E Kymakis, G Tzagkarakis, D Louloudakis, M Katharakis, ...
Applied Surface Science 398, 15-18, 2017
542017
Structural characterization of ZnO thin films deposited by dc magnetron sputtering
G Kiriakidis, M Suchea, S Christoulakis, P Horvath, T Kitsopoulos, ...
Thin Solid Films 515 (24), 8577-8581, 2007
472007
The mechanical and physical properties of 3D-Printed materials composed of ABS-ZnO nanocomposites and ABS-ZnO microcomposites
N Vidakis, M Petousis, A Maniadi, E Koudoumas, G Kenanakis, ...
Micromachines 11 (6), 615, 2020
462020
Antibacterial efficiency of cellulose-based fibers covered with ZnO and Al2O3 by atomic layer deposition
MC Popescu, C Ungureanu, E Buse, F Nastase, V Tucureanu, M Suchea, ...
Applied Surface Science 481, 1287-1298, 2019
462019
The effect of Au and Pt nanoclusters on the structural and hydrogen sensing properties of SnO2 thin films
I Fasaki, M Suchea, G Mousdis, G Kiriakidis, M Kompitsas
Thin Solid Films 518 (4), 1109-1113, 2009
432009
Substrate temperature influence on the properties of nanostructured ZnO transparent ultrathin films grown by PLD
M Suchea, S Christoulakis, M Katharakis, G Kiriakidis, N Katsarakis, ...
Applied surface science 253 (19), 8141-8145, 2007
392007
Photocatalytic and antimicrobial activity of electrospun ZnO: Ag nanostructures
P Pascariu, C Cojocaru, P Samoila, A Airinei, N Olaru, D Rusu, I Rosca, ...
Journal of Alloys and Compounds 834, 155144, 2020
372020
ZnO nanostructured transparent thin films by PLD
S Christoulakis, M Suchea, M Katharakis, N Katsarakis, E Koudoumas, ...
Reviews on Advanced Materials Science 10 (4), 331-334, 2005
352005
Nanostructured ZnO and ZAO transparent thin films by sputtering-surface characterization
M Suchea, S Christoulakis, K Moschovis, N Katsarakis, G Kiriakidis
Reviews on Advanced Materials Science 10 (4), 335-340, 2005
342005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20