Παρακολούθηση
Francisco C. Villafuerte
Francisco C. Villafuerte
Professor of Physiology, Universidad Peruana Cayetano Heredia. DPhil. in Physiology.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upch.pe
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chronic mountain sickness: clinical aspects, etiology, management, and treatment
FC Villafuerte, N Corante
High altitude medicine & biology 17 (2), 61-69, 2016
2222016
Whole-genome sequencing uncovers the genetic basis of chronic mountain sickness in Andean highlanders
D Zhou, N Udpa, R Ronen, T Stobdan, J Liang, O Appenzeller, HW Zhao, ...
The American Journal of Human Genetics 93 (3), 452-462, 2013
1492013
Chronic mountain sickness and the heart
F León-Velarde, FC Villafuerte, JP Richalet
Progress in cardiovascular diseases 52 (6), 540-549, 2010
1292010
S0859, an N‐cyanosulphonamide inhibitor of sodium‐bicarbonate cotransport in the heart
FFT Ch'En, FC Villafuerte, P Swietach, PM Cobden, RD Vaughan‐Jones
British journal of pharmacology 153 (5), 972-982, 2008
1182008
Optimal hemoglobin concentration and high altitude: a theoretical approach for Andean men at rest
FC Villafuerte, R Cárdenas, C Monge-C
Journal of applied physiology 96 (5), 1581-1588, 2004
1072004
Exercise pathophysiology in patients with chronic mountain sickness
H Groepenhoff, MJ Overbeek, M Mulè, M Van Der Plas, P Argiento, ...
Chest 142 (4), 877-884, 2012
892012
Excessive erythrocytosis and cardiovascular risk in andean highlanders
N Corante, C Anza-Ramirez, R Figueroa-Mujica, JL Macarlupú, ...
High altitude medicine & biology 19 (3), 221-231, 2018
802018
The overlooked significance of plasma volume for successful adaptation to high altitude in Sherpa and Andean natives
M Stembridge, AM Williams, C Gasho, TG Dawkins, A Drane, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (33), 16177-16179, 2019
762019
Ambulatory Blood Pressure in Untreated and Treated Hypertensive Patients at High Altitude: The High Altitude Cardiovascular Research–Andes Study
G Bilo, FC Villafuerte, A Faini, C Anza-Ramírez, M Revera, A Giuliano, ...
Hypertension 65 (6), 1266-1272, 2015
742015
pH‐Regulated Na+ Influx into the Mammalian Ventricular Myocyte: The Relative Role of Na+‐H+ Exchange and Na+‐HCO3 Co‐Transport
RD VAUGHAN‐JONES, FC Villafuerte, P Swietach, T Yamamoto, ...
Journal of cardiovascular electrophysiology 17, S134-S140, 2006
642006
El reto fisiológico de vivir en los Andes
F León-Velarde, DL de Vigio
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2003
632003
Decreased plasma soluble erythropoietin receptor in high-altitude excessive erythrocytosis and Chronic Mountain Sickness
FC Villafuerte, JL Macarlupú, C Anza-Ramírez, D Corrales-Melgar, ...
Journal of applied physiology 117 (11), 1356-1362, 2014
602014
Global REACH 2018: high blood viscosity and hemoglobin concentration contribute to reduced flow-mediated dilation in high-altitude excessive erythrocytosis
JC Tremblay, RL Hoiland, CA Howe, GB Coombs, GA Vizcardo-Galindo, ...
Hypertension 73 (6), 1327-1335, 2019
582019
New genetic and physiological factors for excessive erythrocytosis and chronic mountain sickness
FC Villafuerte
Journal of applied physiology 119 (12), 1481-1486, 2015
362015
Left ventricular adaptation to high altitude: speckle tracking echocardiography in lowlanders, healthy highlanders and highlanders with chronic mountain sickness
C Dedobbeleer, A Hadefi, A Pichon, F Villafuerte, R Naeije, P Unger
The international journal of cardiovascular imaging 31, 743-752, 2015
352015
Facilitation by intracellular carbonic anhydrase of Na+–HCO3 co‐transport but not Na+/H+ exchange activity in the mammalian ventricular myocyte
FC Villafuerte, P Swietach, JB Youm, K Ford, R Cardenas, CT Supuran, ...
The Journal of Physiology 592 (5), 991-1007, 2014
352014
The 2018 global research expedition on altitude related chronic health (Global REACH) to Cerro de Pasco, Peru: an experimental overview
MM Tymko, RL Hoiland, JC Tremblay, M Stembridge, TG Dawkins, ...
Experimental Physiology 106 (1), 86-103, 2021
342021
Protective role of estrogen against excessive erythrocytosis in Monge’s disease
P Azad, FC Villafuerte, D Bermudez, G Patel, GG Haddad
Experimental & Molecular Medicine 53 (1), 125-135, 2021
332021
Genetic variants at the EGLN1 locus associated with high‐altitude adaptation in Tibetans are absent or found at low frequency in highland Andeans
EC Heinrich, L Wu, ES Lawrence, AM Cole, C Anza‐Ramirez, ...
Annals of Human Genetics 83 (3), 171-176, 2019
332019
Adaptive servoventilation as treatment for central sleep apnea due to high-altitude periodic breathing in nonacclimatized healthy individuals
JE Orr, EC Heinrich, M Djokic, D Gilbertson, PN Deyoung, ...
High altitude medicine & biology 19 (2), 178-184, 2018
302018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20