Παρακολούθηση
Federico Tomasi
Federico Tomasi
Research Scientist, Spotify Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα spotify.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Contextual and sequential user embeddings for large-scale music recommendation
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, B Brost, F Tomasi, ...
Fourteenth ACM Conference on Recommender Systems, 53-62, 2020
342020
Latent variable time-varying network inference
F Tomasi, V Tozzo, S Salzo, A Verri
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2018
122018
A telescope GWAS analysis strategy, based on SNPs-genes-pathways ensamble and on multivariate algorithms, to characterize late onset Alzheimer’s disease
M Squillario, G Abate, F Tomasi, V Tozzo, A Barla, D Uberti
Scientific reports 10 (1), 1-12, 2020
52020
PALLADIO: a parallel framework for robust variable selection in high-dimensional data
M Barbieri, S Fiorini, F Tomasi, A Barla
2016 6th Workshop on Python for High-Performance and Scientific Computing …, 2016
42016
Temporal pattern detection in time-varying graphical models
F Tomasi, V Tozzo, A Barla
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 4481-4488, 2021
32021
Forward-backward splitting for time-varying graphical models
F Tomasi, V Tozzo, A Verri, S Salzo
International Conference on Probabilistic Graphical Models, 475-486, 2018
22018
Stochastic Variational Inference for Dynamic Correlated Topic Models
F Tomasi, P Ravichandran, G Levy-Fix, M Lalmas, Z Dai
12020
Group induced graphical lasso allows for discovery of molecular pathways-pathways interactions
V Tozzo, F Tomasi, M Squillario, A Barla
arXiv preprint arXiv:1811.09673, 2018
12018
A 3-fold kernel approach for characterizing Late Onset Alzheimer’s Disease
M Squillario, F Tomasi, V Tozzo, A Barla, D Uberti, ...
bioRxiv, 397760, 2018
12018
Adenine: A HPC-Oriented Tool for Biological Data Exploration
S Fiorini, F Tomasi, M Squillario, A Barla
International Meeting on Computational Intelligence Methods for …, 2017
12017
Dynamic word correlated topic machine learning model
F Tomasi, Z Dai, M Lalmas-roelleke
US Patent App. 17/526,845, 2022
2022
Efficient Inference for Dynamic Topic Modeling with Large Vocabularies
F Tomasi, M Lalmas, Z Dai
The 38th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, 2022
2022
Dynamic correlated topic model
PC Ravichandran, M Lalmas-roelleke, F Tomasi, Z Dai, G Levy-Fix
US Patent App. 16/932,323, 2022
2022
Efficient Automated Online Experimentation with Multi-Fidelity
S Kleinegesse, Z Dai, A Damianou, K Ciosek, F Tomasi
Fifth Workshop on Meta-Learning at the Conference on Neural Information …, 2021
2021
Systems and methods for providing media recommendations using contextual and sequential user embeddings
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, BCP Brost, F Tomasi, ...
US Patent App. 16/789,214, 2021
2021
Making Differentiable Architecture Search less local
E Bodin, F Tomasi, Z Dai
arXiv preprint arXiv:2104.10450, 2021
2021
Query Understanding for Surfacing Under-served Music Content
F Tomasi, R Mehrotra, A Pappu, J Bütepage, B Brost, H Galvão, M Lalmas
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
2020
Uncovering the genetic hereditable component of late onset Alzheimer’s disease through the analysis of GWA data.
M Squillario, F Tomasi, V Tozzo, A Barla, D Uberti
F1000Research 8, 2019
2019
Multi-task multiple kernel learning reveals relevant frequency bands for critical areas localization in focal epilepsy
V D’Amario, F Tomasi, V Tozzo, G Arnulfo, A Barla, L Nobili
2018
Icing: Large-Scale Inference of Immunoglobulin Clonotypes
F Tomasi, M Squillario, A Verri, D Bagnara, A Barla
International Meeting on Computational Intelligence Methods for …, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20