Παρακολούθηση
Federico Tomasi
Federico Tomasi
Spotify Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα spotify.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Contextual and sequential user embeddings for large-scale music recommendation
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, B Brost, F Tomasi, ...
Proceedings of the 14th ACM Conference on Recommender Systems, 53-62, 2020
872020
Latent variable time-varying network inference
F Tomasi, V Tozzo, S Salzo, A Verri
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2018
182018
A telescope GWAS analysis strategy, based on SNPs-genes-pathways ensamble and on multivariate algorithms, to characterize late onset Alzheimer’s disease
M Squillario, G Abate, F Tomasi, V Tozzo, A Barla, D Uberti
Scientific reports 10 (1), 12063, 2020
102020
Temporal pattern detection in time-varying graphical models
F Tomasi, V Tozzo, A Barla
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 4481-4488, 2021
72021
Stochastic Variational Inference for Dynamic Correlated Topic Models
F Tomasi, P Ravichandran, G Levy-Fix, M Lalmas, Z Dai
62020
Multi-Task Learning of Graph-based Inductive Representations of Music Content.
A Saravanou, F Tomasi, R Mehrotra, M Lalmas
ISMIR, 602-609, 2021
42021
Query Understanding for Surfacing Under-served Music Content
F Tomasi, R Mehrotra, A Pappu, J Bütepage, B Brost, H Galvão, M Lalmas
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
42020
PALLADIO: a parallel framework for robust variable selection in high-dimensional data
M Barbieri, S Fiorini, F Tomasi, A Barla
2016 6th Workshop on Python for High-Performance and Scientific Computing …, 2016
42016
Forward-backward splitting for time-varying graphical models
F Tomasi, V Tozzo, A Verri, S Salzo
International Conference on Probabilistic Graphical Models, 475-486, 2018
22018
Efficient inference for dynamic topic modeling with large vocabularies
F Tomasi, M Lalmas, Z Dai
Uncertainty in Artificial Intelligence, 1950-1959, 2022
12022
Dynamic word correlated topic machine learning model
F Tomasi, Z Dai, M Lalmas-roelleke
US Patent App. 17/526,845, 2022
12022
Systems and methods for providing media recommendations using contextual and sequential user embeddings
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, BCP Brost, F Tomasi, ...
US Patent App. 16/789,214, 2021
12021
Adenine: A HPC-Oriented Tool for Biological Data Exploration
S Fiorini, F Tomasi, M Squillario, A Barla
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics …, 2019
12019
Group induced graphical lasso allows for discovery of molecular pathways-pathways interactions
V Tozzo, F Tomasi, M Squillario, A Barla
arXiv preprint arXiv:1811.09673, 2018
12018
A 3-fold kernel approach for characterizing Late Onset Alzheimer’s Disease
M Squillario, F Tomasi, V Tozzo, A Barla, D Uberti, ...
bioRxiv, 397760, 2018
12018
Dynamic correlated topic model
PC Ravichandran, M Lalmas-roelleke, F Tomasi, Z Dai, G Levy-Fix
US Patent 11,727,221, 2023
2023
Automatic Music Playlist Generation via Simulation-based Reinforcement Learning
F Tomasi, J Cauteruccio, S Kanoria, K Ciosek, M Rinaldi, Z Dai
Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2023
2023
Efficient Automated Online Experimentation with Multi-Fidelity
S Kleinegesse, Z Dai, A Damianou, K Ciosek, F Tomasi
Fifth Workshop on Meta-Learning at the Conference on Neural Information …, 2021
2021
Making Differentiable Architecture Search less local
E Bodin, F Tomasi, Z Dai
arXiv preprint arXiv:2104.10450, 2021
2021
Icing: Large-Scale Inference of Immunoglobulin Clonotypes
F Tomasi, M Squillario, A Verri, D Bagnara, A Barla
Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20