Παρακολούθηση
Enrique Alba
Enrique Alba
Professor of Computer Science, University of Málaga
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallelism and evolutionary algorithms
E Alba, M Tomassini
IEEE transactions on evolutionary computation 6 (5), 443-462, 2002
11472002
Parallel metaheuristics: a new class of algorithms
E Alba
Wiley, 2005
8922005
SMPSO: A new PSO-based metaheuristic for multi-objective optimization
AJ Nebro, JJ Durillo, J Garcia-Nieto, CAC Coello, F Luna, E Alba
2009 IEEE Symposium on computational intelligence in multi-criteria decision …, 2009
7682009
A survey of parallel distributed genetic algorithms
E Alba, JM Troya
Complexity 4 (4), 31-52, 1999
5291999
The exploration/exploitation tradeoff in dynamic cellular genetic algorithms
E Alba, B Dorronsoro
IEEE transactions on evolutionary computation 9 (2), 126-142, 2005
5282005
Mocell: A cellular genetic algorithm for multiobjective optimization
AJ Nebro, JJ Durillo, F Luna, B Dorronsoro, E Alba
International Journal of Intelligent Systems 24 (7), 726-746, 2009
4592009
Introduction to cellular genetic algorithms
E Alba, B Dorronsoro
Cellular Genetic Algorithms, 3-20, 2008
4562008
The jMetal framework for multi-objective optimization: Design and architecture
JJ Durillo, AJ Nebro, E Alba
IEEE congress on evolutionary computation, 1-8, 2010
3612010
AbYSS: Adapting scatter search to multiobjective optimization
AJ Nebro, F Luna, E Alba, B Dorronsoro, JJ Durillo, A Beham
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 12 (4), 439-457, 2008
3612008
Software project management with GAs
E Alba, JF Chicano
Information sciences 177 (11), 2380-2401, 2007
3592007
Smart City and information technology: A review
A Camero, E Alba
cities 93, 84-94, 2019
3382019
Parallel metaheuristics: recent advances and new trends
E Alba, G Luque, S Nesmachnow
International Transactions in Operational Research 20 (1), 1-48, 2013
3372013
Gene selection in cancer classification using PSO/SVM and GA/SVM hybrid algorithms
E Alba, J Garcia-Nieto, L Jourdan, EG Talbi
2007 IEEE congress on evolutionary computation, 284-290, 2007
3092007
Intelligent OLSR routing protocol optimization for VANETs
J Toutouh, J García-Nieto, E Alba
IEEE transactions on vehicular technology 61 (4), 1884-1894, 2012
2682012
Parallel genetic algorithms: theory and real world applications
G Luque, E Alba
Springer, 2011
2582011
Analyzing synchronous and asynchronous parallel distributed genetic algorithms
E Alba, JM Troya
Future Generation Computer Systems 17 (4), 451-465, 2001
2372001
Parallel evolutionary algorithms can achieve super-linear performance
E Alba
Information Processing Letters 82 (1), 7-13, 2002
2362002
Multi-objective particle swarm optimizers: An experimental comparison
JJ Durillo, J García-Nieto, AJ Nebro, CAC Coello, F Luna, E Alba
Evolutionary Multi-Criterion Optimization: 5th International Conference, EMO …, 2009
2232009
MALLBA: A library of skeletons for combinatorial optimisation
E Alba, F Almeida, M Blesa, J Cabeza, C Cotta, M Díaz, I Dorta, J Gabarró, ...
European Conference on Parallel Processing, 927-932, 2002
2232002
Two hybrid wrapper-filter feature selection algorithms applied to high-dimensional microarray experiments
J Apolloni, G Leguizamón, E Alba
Applied Soft Computing 38, 922-932, 2016
2202016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20