Παρακολούθηση
Paolo Penna
Paolo Penna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the complexity of computing minimum energy consumption broadcast subgraphs
AEF Clementi, P Crescenzi, P Penna, G Rossi, P Vocca
Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, 121-131, 2001
3032001
On the power assignment problem in radio networks
AEF Clementi, P Penna, R Silvestri
Mobile Networks and Applications 9 (2), 125-140, 2004
2392004
Hardness results for the power range assignment problem in packet radio networks
AEF Clementi, P Penna, R Silvestri
Randomization, Approximation, and Combinatorial Optimization. Algorithms and …, 1999
2291999
The power range assignment problem in radio networks on the plane
AEF Clementi, P Penna, R Silvestri
Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, 651-660, 2000
1102000
Some recent theoretical advances and open questions on energy consumption in ad-hoc wireless networks
AEF Clementi, G Huiban, P Penna, G Rossi, YC Verhoeven
Proceedings of the 3rd Workshop on Approximation and Randomization …, 2002
1042002
Deterministic truthful approximation mechanisms for scheduling related machines
V Auletta, RD Prisco, P Penna, G Persiano
Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, 608-619, 2004
742004
Topological design, routing and handover in satellite networks
A Ferreira, J Galtier, P Penna
Handbook of wireless networks and mobile computing 473, 493, 2002
702002
The minimum range assignment problem on linear radio networks
AEF Clementi, A Ferreira, P Penna, S Perennes, R Silvestri
European symposium on algorithms, 143-154, 2000
592000
A worst-case analysis of an MST-based heuristic to construct energy-efficient broadcast trees in wireless networks
AEF Clementi, P Crescenzi, P Penna, G Rossi, P Vocca
Proceedings of the 18th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer …, 2001
442001
On-line algorithms for the channel assignment problem in cellular networks
P Crescenzi, G Gambosi, P Penna
Discrete Applied Mathematics 137 (3), 237-266, 2004
402004
Noisy Data Make the Partial Digest Problem NP-hard
M Cieliebak, S Eidenbenz, P Penna
International Workshop on Algorithms in Bioinformatics, 111-123, 2003
382003
Data delivery by energy-constrained mobile agents
J Chalopin, S Das, M Mihal’ák, P Penna, P Widmayer
International Symposium on Algorithms and Experiments for Sensor Systems …, 2013
362013
Convergence to equilibrium of logit dynamics for strategic games
V Auletta, D Ferraioli, F Pasquale, P Penna, G Persiano
Proceedings of the twenty-third annual ACM symposium on Parallelism in …, 2011
362011
Server placements, Roman domination and other dominating set variants
A Pagourtzis, P Penna, K Schlude, K Steinhöfel, DS Taylor, P Widmayer
Foundations of Information Technology in the Era of Network and Mobile …, 2002
362002
The minimum range assignment problem on linear radio networks
EF Clementi
Algorithmica 35 (2), 95-110, 2003
352003
On the complexity of train assignment problems
T Erlebach, M Gantenbein, D Hürlimann, G Neyer, A Pagourtzis, P Penna, ...
International Symposium on Algorithms and Computation, 390-402, 2001
342001
On the approximation ratio of the MST based heuristic for the energy-efficient broadcast problem in static ad-hoc radio networks
AK Clementi, G Huiban, G Rossi, YC Verhoeven, P Penna
Proceedings International Parallel and Distributed Processing Symposium, 8 pp., 2003
312003
On computing ad-hoc selective families
AEF Clementi, P Crescenzi, A Monti, P Penna, R Silvestri
Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization: Algorithms and …, 2001
312001
Optimal collusion-resistant mechanisms with verification
P Penna, C Ventre
Games and Economic Behavior 86, 491-509, 2014
302014
The power of verification for one-parameter agents
V Auletta, RD Prisco, P Penna, G Persiano
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 171-182, 2004
292004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20