Παρακολούθηση
Fabio Cassano
Fabio Cassano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
End-user development, end-user programming and end-user software engineering: A systematic mapping study
BR Barricelli, F Cassano, D Fogli, A Piccinno
Journal of Systems and Software 149, 101-137, 2019
1072019
Supporting end users to control their smart home: design implications from a literature review and an empirical investigation
D Caivano, D Fogli, R Lanzilotti, A Piccinno, F Cassano
Journal of Systems and Software 144, 295-313, 2018
552018
Classification of healthy subjects and Alzheimer's disease patients with dementia from cortical sources of resting state EEG rhythms: a study using artificial neural networks
AI Triggiani, V Bevilacqua, A Brunetti, R Lizio, G Tattoli, F Cassano, ...
Frontiers in neuroscience 10, 604, 2017
402017
A novel approach to evaluate blood parameters using computer vision techniques
V Bevilacqua, G Dimauro, F Marino, A Brunetti, F Cassano, A Di Maio, ...
2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2016
402016
Gamification and learning analytics to improve engagement in university courses
F Cassano, A Piccinno, T Roselli, V Rossano
International Conference in Methodologies and intelligent Systems for …, 2018
202018
We@ Home: a gamified application for collaboratively managing a smart home
D Caivano, F Cassano, D Fogli, R Lanzilotti, A Piccinno
International Symposium on Ambient Intelligence, 79-86, 2017
112017
EnergyAware: a non-intrusive load monitoring system to improve the domestic energy consumption awareness
P Buono, F Balducci, F Cassano, A Piccinno
Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT International Workshop on Ensemble-Based …, 2019
102019
EUDroid: a formal language specifying the behaviour of IoT devices
P Buono, F Cassano, A Legretto, A Piccinno
IET Software 12 (5), 425-429, 2018
102018
A homemade pill dispenser prototype supporting elderly
P Buono, F Cassano, A Legretto, A Piccinno
International Conference on Web Engineering, 120-124, 2017
102017
Optimizing feed-forward neural network topology by multi-objective evolutionary algorithms: a comparative study on biomedical datasets
V Bevilacqua, F Cassano, E Mininno, G Iacca
Italian Workshop on Artificial Life and Evolutionary Computation, 53-64, 2015
92015
Towards an IoT model for the assessment of smart devices
D Caivano, F Cassano, R Lanzilotti, A Piccinno
Proceedings of the 2018 international conference on advanced visual …, 2018
82018
A modular pill dispenser supporting therapies at home
P Buono, F Cassano, A Legretto, A Piccinno
Proceedings of the International Conference on Web Engineering 10845, 71-82, 2018
42018
A P300 clustering of mild cognitive impairment patients stimulated in an immersive virtual reality scenario
V Bevilacqua, A Brunetti, D Biase, G Tattoli, R Santoro, GF Trotta, ...
International Conference on Intelligent Computing, 226-236, 2015
42015
Multimedia technologies to support delivery of health services to migrants by enhancing their inclusion
P Buono, F Cassano, A Piccinno, V Rossano, T Roselli, F Berni
2019 23rd International Conference Information Visualisation (IV), 370-375, 2019
32019
A Recurrent Neural Network Approach to Improve the Air Quality Index Prediction
F Cassano, A Casale, P Regina, L Spadafina, P Sekulic
International Symposium on Ambient Intelligence, 36-44, 2019
32019
EUD4SH: a EUD model for the smart home
D Caivano, F Cassano, D Fogli, A Piccinno
International Symposium on Ambient Intelligence, 86-93, 2018
32018
EUD models and techniques for the smart-home
F Cassano
IS-EUD, 103--106, 2017
22017
Smart objects for speech therapies at home
P Buono, F Cassano, A Piccinno, MF Costabile
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 672-675, 2019
12019
Wip: a model for assessing iot devices
D Caivano, F Cassano, A Piccinno
2018 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 261-263, 2018
12018
A Dynamic Approach to Medical Data Visualization and Interaction.
V Bevilacqua, F Cassano, G Dimauro, F Girardi, A Piccinno
Proceedings of the Workshop on Valuable Visualization of Healthcare …, 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20