Παρακολούθηση
Fabio Cassano
Fabio Cassano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
End-user development, end-user programming and end-user software engineering: A systematic mapping study
BR Barricelli, F Cassano, D Fogli, A Piccinno
Journal of Systems and Software 149, 101-137, 2019
1452019
Supporting end users to control their smart home: design implications from a literature review and an empirical investigation
D Caivano, D Fogli, R Lanzilotti, A Piccinno, F Cassano
Journal of Systems and Software 144, 295-313, 2018
682018
Classification of healthy subjects and Alzheimer's disease patients with Dementia from cortical sources of resting state EEG rhythms: A study using artificial neural networks
AI Triggiani, V Bevilacqua, A Brunetti, R Lizio, G Tattoli, F Cassano, ...
Frontiers in neuroscience 10, 604, 2017
522017
A novel approach to evaluate blood parameters using computer vision techniques
V Bevilacqua, G Dimauro, F Marino, A Brunetti, F Cassano, A Di Maio, ...
2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2016
462016
Gamification and learning analytics to improve engagement in university courses
F Cassano, A Piccinno, T Roselli, V Rossano
Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning, 8th …, 2019
272019
EnergyAware: A non-intrusive load monitoring system to improve the domestic energy consumption awareness
P Buono, F Balducci, F Cassano, A Piccinno
Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT International Workshop on Ensemble-Based …, 2019
132019
We@ Home: a gamified application for collaboratively managing a smart home
D Caivano, F Cassano, D Fogli, R Lanzilotti, A Piccinno
Ambient Intelligence–Software and Applications–8th International Symposium …, 2017
132017
A recurrent neural network approach to improve the air quality index prediction
F Cassano, A Casale, P Regina, L Spadafina, P Sekulic
Ambient Intelligence–Software and Applications–, 10th International …, 2020
122020
EUDroid: a formal language specifying the behaviour of IoT devices
P Buono, F Cassano, A Legretto, A Piccinno
IET Software 12 (5), 425-429, 2018
102018
Towards an IoT model for the assessment of smart devices
D Caivano, F Cassano, R Lanzilotti, A Piccinno
Proceedings of the 2018 international conference on advanced visual …, 2018
102018
A homemade pill dispenser prototype supporting elderly
P Buono, F Cassano, A Legretto, A Piccinno
Current Trends in Web Engineering: ICWE 2017 International Workshops, Liquid …, 2018
102018
EUD4SH: a EUD model for the smart home
D Caivano, F Cassano, D Fogli, A Piccinno
Ambient Intelligence–Software and Applications–, 9th International Symposium …, 2019
92019
Optimizing feed-forward neural network topology by multi-objective evolutionary algorithms: a comparative study on biomedical datasets
V Bevilacqua, F Cassano, E Mininno, G Iacca
Advances in Artificial Life, Evolutionary Computation and Systems Chemistry …, 2016
92016
Multimedia technologies to support delivery of health services to migrants by enhancing their inclusion
P Buono, F Cassano, A Piccinno, V Rossano, T Roselli, F Berni
2019 23rd International Conference Information Visualisation (IV), 370-375, 2019
42019
A modular pill dispenser supporting therapies at home
P Buono, F Cassano, A Legretto, A Piccinno
Proceedings of the International Conference on Web Engineering 10845, 71-82, 2018
42018
A P300 clustering of mild cognitive impairment patients stimulated in an immersive virtual reality scenario
V Bevilacqua, A Brunetti, D de Biase, G Tattoli, R Santoro, GF Trotta, ...
Intelligent Computing Theories and Methodologies: 11th International …, 2015
42015
Smart objects for speech therapies at home
P Buono, F Cassano, A Piccinno, MF Costabile
Human-Computer Interaction–INTERACT 2019: 17th IFIP TC 13 International …, 2019
32019
Switching Learning Methods during the Pandemic: A Quasi-Experimental Study on a Master Course
VS Barletta, F Cassano, A Marengo, A Pagano, J Pange, A Piccinno
Applied Sciences 12 (17), 8438, 2022
22022
Wip: a model for assessing iot devices
D Caivano, F Cassano, A Piccinno
2018 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 261-263, 2018
22018
EUD models and techniques for the smart-home
F Cassano
IS-EUD, 103--106, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20