Παρακολούθηση
Irene Li
Irene Li
Assistant Professor at University of Tokyo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα g.ecc.u-tokyo.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spider: A large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-sql task
T Yu, R Zhang, K Yang, M Yasunaga, D Wang, Z Li, J Ma, I Li, Q Yao, ...
arXiv preprint arXiv:1809.08887, 2018
4282018
Multi-news: a large-scale multi-document summarization dataset and abstractive hierarchical model
AR Fabbri, I Li, T She, S Li, DR Radev
ACL 2019, 2019
2472019
Medical Text Classification Using Convolutional Neural Networks
M Hughes, I Li, S Kotoulas, T Suzumura
Informatics for Health, 2017
2162017
ScisummNet: A Large Annotated Corpus and Content-Impact Models for Scientific Paper Summarization with Citation Networks
M Yasunaga, K Jungo, Z Rui, F Alexander, L Irene, D Friedman, ...
AAAI 2019, 2019
1312019
What are we depressed about when we talk about covid19: Mental health analysis on tweets using natural language processing
I Li, Y Li, T Li, S Alvarez-Napagao, G Garcia-Gasulla, T Suzumura
Fortieth SGAI International Conference on Artificial Intelligence 2020, 2020
462020
SParC: cross-domain semantic parsing in context
T Yu, R Zhang, M Yasunaga, YC Tan, XV Lin, S Li, H Er, I Li, B Pang, ...
arXiv preprint arXiv:1906.02285, 2019
422019
Tutorialbank: A manually-collected corpus for prerequisite chains, survey extraction and resource recommendation
AR Fabbri, I Li, P Trairatvorakul, Y He, WT Ting, R Tung, C Westerfield, ...
ACL 2018, 2018
322018
What Should I Learn First: Introducing LectureBank for NLP Education and Prerequisite Chain Learning
I Li, A Fabbri, R Tung, D Radev
AAAI 2019, 2019
282019
A Neural Topic-Attention Model for Medical Term Abbreviation Disambiguation
I Li, M Yasunaga, MY Nuzumlalı, C Caraballo, S Mahajan, H Krumholz, ...
Machine Learning for Health Workshop, NeurIPS 2019, 2019
152019
R-VGAE: Relational-variational Graph Autoencoder for Unsupervised Prerequisite Chain Learning
I Li, A Fabbri, S Hingmire, D Radev
COLING 2020, 2020
132020
Neural natural language processing for unstructured data in electronic health records: A review
I Li, J Pan, J Goldwasser, N Verma, WP Wong, MY Nuzumlalı, B Rosand, ...
Computer Science Review 46, 100511, 2022
62022
Global data science project for covid-19 summary report
D Garcia-Gasulla, SA Napagao, I Li, H Maruyama, H Kanezashi, ...
arXiv preprint arXiv:2006.05573, 2020
52020
Unsupervised Cross-Domain Prerequisite Chain Learning using Variational Graph Autoencoders
I Li, V Yan, T Li, R Qu, D Radev
ACL 2021, 2021
32021
Heterogeneous Graph Neural Networks for Multi-label Text Classification
I Li, T Li, Y Li, R Dong, T Suzumura
arXiv preprint arXiv:2103.14620, 2021
32021
Improving Cross-lingual Text Classification with Zero-shot Instance-Weighting
I Li, P Sen, H Zhu, Y Li, D Radev
Association for Computational Linguistics, Proceedings of the 6th Workshop …, 2021
22021
LiGCN: Label-interpretable Graph Convolutional Networks for Multi-label Text Classification
I Li, A Feng, H Wu, T Li, T Suzumura, R Dong
Proceedings of the 2nd Workshop on Deep Learning on Graphs for Natural …, 2022
12022
Efficient Variational Graph Autoencoders for Unsupervised Cross-domain Prerequisite Chains
I Li, V Yan, D Radev
ENLSP Workshop, NeurIPS 2021, 2021
12021
Detecting bias in transfer learning approaches for text classification
I Li
arXiv preprint arXiv:2102.02114, 2021
12021
Diffuser: Efficient Transformers with Multi-hop Attention Diffusion for Long Sequences
A Feng, I Li, Y Jiang, R Ying
arXiv preprint arXiv:2210.11794, 2022
2022
Variational Graph Autoencoding as Cheap Supervision for AMR Coreference Resolution
I Li, L Song, K Xu, D Yu
Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20