Παρακολούθηση
Gail Schofield
Gail Schofield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in ecology & evolution 34 (5), 459-473, 2019
3382019
Global sea turtle conservation successes
AD Mazaris, G Schofield, C Gkazinou, V Almpanidou, GC Hays
Science advances 3 (9), e1600730, 2017
3192017
Are we working towards global research priorities for management and conservation of sea turtles?
AF Rees, J Alfaro-Shigueto, PCR Barata, KA Bjorndal, AB Bolten, ...
Endangered Species Research 31, 337-382, 2016
2722016
Biodiversity Research: fidelity to foraging sites, consistency of migration routes and habitat modulation of home range by sea turtles
G Schofield, VJ Hobson, S Fossette, MKS Lilley, KA Katselidis, GC Hays
Diversity and Distributions 16 (5), 840-853, 2010
2392010
Breeding periodicity for male sea turtles, operational sex ratios, and implications in the face of climate change
GC Hays, S Fossette, KA Katselidis, G Schofield, MB Gravenor
Conservation Biology 24 (6), 1636-1643, 2010
2122010
Ontogenetic development of migration: Lagrangian drift trajectories suggest a new paradigm for sea turtles
GC Hays, S Fossette, KA Katselidis, P Mariani, G Schofield
Journal of the Royal Society Interface 7 (50), 1319-1327, 2010
2122010
Novel GPS tracking of sea turtles as a tool for conservation management
G Schofield, CM Bishop, G MacLean, P Brown, M Baker, KA Katselidis, ...
Journal of experimental marine biology and ecology 347 (1-2), 58-68, 2007
2012007
Satellite tracking large numbers of individuals to infer population level dispersal and core areas for the protection of an endangered species
G Schofield, A Dimadi, S Fossette, KA Katselidis, D Koutsoubas, ...
Diversity and Distributions 19 (7), 834-844, 2013
1662013
Microhabitat selection by sea turtles in a dynamic thermal marine environment
G Schofield, CM Bishop, KA Katselidis, P Dimopoulos, JD Pantis, ...
Journal of Animal Ecology, 14-21, 2009
1662009
Population viability at extreme sex-ratio skews produced by temperature-dependent sex determination
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield, JO Laloë
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1848), 20162576, 2017
1612017
Behaviour analysis of the loggerhead sea turtle Caretta caretta from direct in-water observation
G Schofield, KA Katselidis, P Dimopoulos, JD Pantis, GC Hays
Endangered Species Research 2, 71-79, 2006
1572006
Investigating the viability of photo-identification as an objective tool to study endangered sea turtle populations
G Schofield, KA Katselidis, P Dimopoulos, JD Pantis
Journal of experimental marine biology and ecology 360 (2), 103-108, 2008
1562008
Evidence-based marine protected area planning for a highly mobile endangered marine vertebrate
G Schofield, R Scott, A Dimadi, S Fossette, KA Katselidis, D Koutsoubas, ...
Biological Conservation 161, 101-109, 2013
1532013
Different male vs. female breeding periodicity helps mitigate offspring sex ratio skews in sea turtles
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield
Frontiers in Marine Science 1, 43, 2014
1482014
Inter-annual variability in the home range of breeding turtles: implications for current and future conservation management
G Schofield, VJ Hobson, MKS Lilley, KA Katselidis, CM Bishop, P Brown, ...
Biological Conservation 143 (3), 722-730, 2010
1442010
Detecting elusive aspects of wildlife ecology using drones: new insights on the mating dynamics and operational sex ratios of sea turtles
G Schofield, KA Katselidis, MKS Lilley, RD Reina, GC Hays
Functional Ecology 31 (12), 2310–2319, 2017
1362017
Protected species use of a coastal marine migratory corridor connecting marine protected areas
KL Pendoley, G Schofield, PA Whittock, D Ierodiaconou, GC Hays
Marine biology 161, 1455-1466, 2014
1192014
Operational protocols for the use of drones in marine animal research
V Raoult, AP Colefax, BM Allan, D Cagnazzi, N Castelblanco-Martínez, ...
Drones 4 (4), 64, 2020
1172020
Drones for research on sea turtles and other marine vertebrates–A review
G Schofield, N Esteban, KA Katselidis, GC Hays
Biological Conservation 238, 108214, 2019
1062019
Acceleration data reveal the energy management strategy of a marine ectotherm during reproduction
S Fossette, G Schofield, MKS Lilley, AC Gleiss, GC Hays
Functional Ecology 26 (2), 324-333, 2012
1022012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20