Παρακολούθηση
Charalampos Vasilatos
Charalampos Vasilatos
Assistant Professor of Economic Geology, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Removal of heavy metals from wastewater using CFB-coal fly ash zeolitic materials
N Koukouzas, C Vasilatos, G Itskos, I Mitsis, A Moutsatsou
Journal of hazardous materials 173 (1), 581-588, 2010
1672010
Comparative uptake study of toxic elements from aqueous media by the different particle-size-fractions of fly ash
G Itskos, N Koukouzas, C Vasilatos, I Megremi, A Moutsatsou
Journal of hazardous materials 183 (1), 787-792, 2010
952010
Hexavalent chromium and other toxic elements in natural waters in the Thiva-Tanagra-Malakasa Basin, Greece
C Vasilatos, I Megremi, M Economou-Eliopoulos, I Mitsis
Hellenic Journal of Geosciences 43, 57-66, 2008
942008
Factors controlling the heterogeneous distribution of Cr (VI) in soil, plants and groundwater: evidence from the Assopos basin, Greece
M Economou-Eliopoulos, I Megremi, C Vasilatos
Chemie der Erde-Geochemistry 71 (1), 39-52, 2011
852011
Evaluation of the Cr (VI) and other toxic element contamination and their potential sources: The case of the Thiva basin (Greece)
M Economou-Eliopoulos, D Antivachi, C Vasilatos, I Megremi
Geoscience Frontiers 3 (4), 523-539, 2012
552012
Zeolite development from fly ash and utilization in lignite mine-water treatment
G Itskos, A Koutsianos, N Koukouzas, C Vasilatos
International journal of mineral processing 139, 43-50, 2015
462015
Yield and nutrient status in the root environment of tomatoes (Lycopersicon esculentum) grown on chemically active and inactive inorganic substrates
D Savvas, K Samantouros, D Paralemos, G Vlachakos, M Stamatakis, ...
Acta Horticulturae 644, 377-383, 2004
382004
Synthesis of A356 Al–high-Ca fly ash composites by pressure infiltration technique and their characterization
G Itskos, K Rohatgi, Pradeep, A Moutsatsou, D DeFouw, John, Koukouzas, ...
Journal of Materials Science, 1-11, 2012
352012
Spatial Evolution of the Chromium Contamination in Soils from the Assopos to Thiva Basin and C. Evia (Greece) and Potential Source(s): Anthropogenic versus Natural Processes
M Economou-Eliopoulos, I Megremi, C Atsarou, C Theodoratou, ...
geosciences 3 (2), 140-158, 2013
332013
Microstructural characterization of PM-Al and PM-Al/Si composites reinforced with lignite fly ash
A Moutsatsou, G Itskos, P Vounatsos, N Koukouzas, C Vasilatos
Materials Science and Engineering: A 527 (18), 4788-4795, 2010
332010
Mineralogical and chemical properties of FGD gypsum from Florina, Greece
N Koukouzas, C Vasilatos
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 83 (1), 20-26, 2008
332008
Spatial diversity of Cr distribution in soil and groundwater sites in relation with land use management in a Mediterranean region: The case of C. Evia and Assopos-Thiva Basins …
I Megremi, C Vasilatos, E Vassilakis, M Economou-Eliopoulos
Science of The Total Environment 651 (Part 1), 656-667, 2019
322019
The zeolites from Evros region, Northern Greece: A potential use as cultivation substrate in hydroponics
M Stamatakis, N Koukouzas, C Vassilatos, E Kamenou, K Samantouros
Acta Horticulturae 548, 93-104, 2001
312001
Assessment of the impact of CO2 storage in sandstone formations by experimental studies and geochemical modeling: the case of the Mesohellenic Trough, NW Greece
N Koukouzas, Z Kypritidou, G Purser, CA Rochelle, C Vasilatos, ...
International Journal of Greenhouse Gas Control, 2018
302018
Geochemical evidences for the sources of the Cr (VI) contamination in groundwater in central Euboea and Assopos-Thiva basins, Greece: Natural versus anthropogenic origin
I Megremi, C Vasilatos, A Atsarou, C Theodoratou, ...
European Water 41, 23-34, 2013
252013
Use of secondary mineralizing raw materials in cement production. The case study of a stibnite ore
G Kakali, S Tsivilis, K Kolovos, K Choupa, T Perraki, M Perraki, ...
Materials Letters 57 (20), 3117-3123, 2003
252003
Ophiolitic Remnants from the Upper and Intermediate Structural Unit of the Attic-Cycladic Crystalline Belt (Aegean, Greece): Fingerprinting Geochemical Affinities of Magmatic …
C Stouraiti, I Pantziris, C Vasilatos, C Kanellopoulos, P Mitropoulos, ...
Geosciences 7 (1), 14, 2017
242017
Geochemical constraints on the sources of Cr(VI) contamination in waters of Messapia (Central Evia) Basin
M Economou-Eliopoulos, I Megremi, C Vasilatos, R Frei, I Mpourodimos
Applied Geochemistry 84, 13-25, 2017
232017
On the occurrence of a pumice-rich layer in Holocene deposits of western Peloponnesus, Ionian Sea, Greece. A geomorphological and geochemical approach
G Bathrellos, C Vasilatos, H Skilodimou, M Stamatakis
Central European Journal of Geosciences 1 (1), 19-32, 2009
182009
Evaluating the effect of marine diagenesis on Late Miocene pre-evaporitic sedimentary successions of eastern Mediterranean Sea
A Antonarakou, G Kontakiotis, C Vasilatos, E Besiou, S Zarkogiannis, ...
Earth & Environmental Sciences 221, 012051, 2019
162019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20