Παρακολούθηση
Ivan Stojmenovic
Ivan Stojmenovic
Professor of Computer Science, University of Ottawa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα site.uottawa.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Routing with guaranteed delivery in ad hoc wireless networks
P Bose, P Morin, I Stojmenović, J Urrutia
Proceedings of the 3rd International Workshop on Discrete algorithms and …, 1999
25231999
Loop-Free Hybrid Single-Path/Flooding Routing Algorithms with Guaranteed Delivery for Wireless Networks
I Stojmenovic, X Lin
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 12 (10), 1023-1032, 2001
1456*2001
The fog computing paradigm: Scenarios and security issues
I Stojmenovic, S Wen
2014 federated conference on computer science and information systems, 1-8, 2014
12782014
Mobile ad hoc networking
S Basagni, M Conti, S Giordano, I Stojmenović
IEEE press, 2004
12482004
Dominating sets and neighbor elimination-based broadcasting algorithms in wireless networks
I Stojmenovic, M Seddigh, J Zunic
Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on 13 (1), 14-25, 2002
11552002
Power-aware localized routing in wireless networks
I Stojmenovic, X Lin
IEEE transactions on parallel and distributed systems 12 (11), 1122-1133, 2001
11342001
Position-based routing in ad hoc networks
I Stojmenovic
IEEE communications magazine 40 (7), 128-134, 2002
8842002
Design guidelines for maximizing lifetime and avoiding energy holes in sensor networks with uniform distribution and uniform reporting
S Olariu, I Stojmenovic
Proceedings IEEE INFOCOM 2006. 25TH IEEE International Conference on …, 2006
6742006
Handbook of sensor networks: algorithms and architectures
I Stojmenovic
John Wiley & Sons, 2005
660*2005
On calculating power-aware connected dominating sets for efficient routing in ad hoc wireless networks
J Wu, F Dai, M Gao, I Stojmenovic
Journal of communications and networks 4 (1), 59-70, 2002
6332002
Handbook of Wireless networks and Mobile Computing
Stojmenovic
Wiley, 2002
5672002
Mobile ad hoc networking: cutting edge directions
S Basagni, M Conti, S Giordano, I Stojmenovic
John Wiley & Sons, 2013
477*2013
An overview of fog computing and its security issues
I Stojmenovic, S Wen, X Huang, H Luan
Concurrency and Computation: Practice and Experience 28 (10), 2991-3005, 2016
4382016
Position based routing algorithms for ad hoc networks: A taxonomy
S Giordano, I Stojmenovic
Ad hoc wireless networking, 103-136, 2004
4252004
Honeycomb networks: Topological properties and communication algorithms
I Stojmenovic
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 8 (10), 1036-1042, 1997
3981997
Fog computing: A cloud to the ground support for smart things and machine-to-machine networks
I Stojmenovic
2014 Australasian telecommunication networks and applications conference …, 2014
3922014
Localized minimum-energy broadcasting in ad-hoc networks
J Cartigny, D Simplot, I Stojmenovic
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
3902003
DACC: Distributed access control in clouds
S Ruj, A Nayak, I Stojmenovic
2011IEEE 10th International Conference on Trust, Security and Privacy in …, 2011
3672011
Acknowledgment-based broadcast protocol for reliable and efficient data dissemination in vehicular ad hoc networks
FJ Ros, PM Ruiz, I Stojmenovic
IEEE Transactions on Mobile Computing 11 (1), 33-46, 2010
360*2010
RFID systems: research trends and challenges
M Bolic, D Simplot-Ryl, I Stojmenovic
John Wiley & Sons, 2010
3412010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20