Jesús Sánchez Cuadrado
Jesús Sánchez Cuadrado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα um.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A research roadmap towards achieving scalability in model driven engineering
DS Kolovos, LM Rose, N Matragkas, RF Paige, E Guerra, JS Cuadrado, ...
Proceedings of the Workshop on Scalability in Model Driven Engineering, 1-10, 2013
1592013
RubyTL: A practical, extensible transformation language
J Cuadrado, J Molina, M Tortosa
Model Driven Architecture–Foundations and Applications, 158-172, 2006
1572006
When and how to use multilevel modelling
JD Lara, E Guerra, JS Cuadrado
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 24 (2), 1-46, 2014
1232014
Morsa: A scalable approach for persisting and accessing large models
J Espinazo Pagán, J Sánchez Cuadrado, J García Molina
Model Driven Engineering Languages and Systems, 77-92, 2011
962011
Building domain-specific languages for model-driven development
JS Cuadrado, JG Molina
IEEE software, 48-55, 2007
872007
Bottom-up meta-modelling: An interactive approach
J Sánchez-Cuadrado, J De Lara, E Guerra
International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, 3-19, 2012
792012
Model-driven reverse engineering of legacy graphical user interfaces
Ó Sánchez Ramón, J Sánchez Cuadrado, J García Molina
Proceedings of the IEEE/ACM international conference on Automated software …, 2010
78*2010
Example-driven meta-model development
JJ López-Fernández, JS Cuadrado, E Guerra, J De Lara
Software & Systems Modeling 14 (4), 1323-1347, 2015
742015
Model-driven engineering with domain-specific meta-modelling languages
J de Lara, E Guerra, JS Cuadrado
Software & Systems Modeling 14 (1), 429-459, 2015
702015
A Component Model for Model Transformations
J Sanchez Cuadrado, E Guerra, J de Lara
IEEE Transactions on Software Engineering, 2014
642014
Modularization of model transformations through a phasing mechanism
JS Cuadrado, JG Molina
Software and Systems modeling 8 (3), 325-345, 2009
642009
Approaches for model transformation reuse: Factorization and composition
JS Cuadrado, JG Molina
International Conference on Theory and Practice of Model Transformations …, 2008
602008
Generic model transformations: write once, reuse everywhere
J Sánchez Cuadrado, E Guerra, J De Lara
Theory and Practice of Model Transformations, 62-77, 2011
572011
Applying model-driven engineering in small software enterprises
JS Cuadrado, JLC Izquierdo, JG Molina
Science of Computer Programming 89, 176-198, 2014
562014
A model-based approach to families of embedded domain-specific languages
JS Cuadrado, JG Molina
Software Engineering, IEEE Transactions on 35 (6), 825-840, 2009
552009
Static analysis of model transformations
JS Cuadrado, E Guerra, J de Lara
IEEE Transactions on Software Engineering 43 (9), 868-897, 2016
512016
Uncovering errors in ATL model transformations using static analysis and constraint solving
JS Cuadrado, E Guerra, J De Lara
2014 IEEE 25th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2014
442014
Pattern-based development of domain-specific modelling languages
A Pescador, A Garmendia, E Guerra, JS Cuadrado, J de Lara
2015 ACM/IEEE 18th International Conference on Model Driven Engineering …, 2015
432015
A repository for scalable model management
JE Pagán, JS Cuadrado, JG Molina
Software & Systems Modeling 14 (1), 219-239, 2015
352015
Optimization patterns for OCL-based model transformations
J Sánchez Cuadrado, F Jouault, J García Molina, J Bézivin
Models in Software Engineering, 273-284, 2009
342009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20