Παρακολούθηση
Francisco J. Estrada
Francisco J. Estrada
Associate Professor, Teaching Stream, University of Toronto at Scarborough
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utsc.utoronto.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Frequency-tuned salient region detection
R Achanta, S Hemami, F Estrada, S Susstrunk
2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1597-1604, 2009
52742009
Salient region detection and segmentation
R Achanta, F Estrada, P Wils, S Süsstrunk
Computer Vision Systems: 6th International Conference, ICVS 2008 Santorini …, 2008
12822008
Efficient edge-based methods for estimating manhattan frames in urban imagery
P Denis, JH Elder, FJ Estrada
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
3682008
Benchmarking image segmentation algorithms
FJ Estrada, AD Jepson
International journal of computer vision 85, 167-181, 2009
2402009
Quantitative evaluation of a novel image segmentation algorithm
FJ Estrada, AD Jepson
2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2005
1002005
Stochastic Image Denoising.
FJ Estrada, DJ Fleet, AD Jepson
BMVC, 1-11, 2009
632009
Spectral Embedding and Min Cut for Image Segmentation.
FJ Estrada, AD Jepson, C Chennubhotla
Bmvc, 1-10, 2004
512004
Multi-scale contour extraction based on natural image statistics
FJ Estrada, JH Elder
2006 Conference on computer vision and pattern recognition workshop (CVPRW …, 2006
402006
Bridging the gap between desired and actual qualifications of teaching assistants: An experience report
FJ Estrada, A Tafliovich
Proceedings of the 2017 ACM Conference on Innovation and Technology in …, 2017
362017
Perceptual grouping for contour extraction
FJ Estrada, AD Jepson
Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition …, 2004
352004
Robust boundary detectionwith adaptive grouping
FJ Estrada, AD Jepson
2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW …, 2006
252006
System and method for grouping multiple streams of data
M Cvet, P Andritsos, F Estrada, D Braziunas
US Patent 8,965,893, 2015
242015
Appearance-based keypoint clustering
FJ Estrada, P Fua, V Lepetit, S Susstrunk
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1279-1286, 2009
222009
Advances in computational image segmentation and perceptual grouping
FJ Estrada
University of Toronto, 2005
152005
Teaching software engineering with free open source software development: An experience report
A Tafliovich, F Estrada, T Caswell
112019
Controlling the search for convex groups
FJ Estrada, AD Jepson
Technical Report, 2004
102004
Practical robotics in computer science using the LEGO NXT: An experience report
FJ Estrada
Proceedings of the 2017 ACM Conference on Innovation and Technology in …, 2017
82017
Memory‐color segmentation and classification using class‐specific eigenregions
C Fredembach, F Estrada, S Süsstrunk
Journal of the Society for Information Display 17 (11), 921-931, 2009
52009
Time-lapse Image Fusion
F Estrada
4th International Workshop on Color and Photometry in Computer Vision, 441-450, 2012
42012
Ranking of evolving stories through meta-aggregation
J Gordevicius, FJ Estrada, HC Lee, P Andritsos, J Gamper
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
32010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20