Παρακολούθηση
Maraja Riechers
Maraja Riechers
Fisheries & Society Group, Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα thuenen.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A leverage points perspective on sustainability
J Fischer, M Riechers
People and Nature 1 (1), 115-120, 2019
322*2019
Six modes of co-production for sustainability
JM Chambers, C Wyborn, ME Ryan, RS Reid, M Riechers, A Serban, ...
Nature sustainability 4 (11), 983-996, 2021
2902021
Making the UN Decade on Ecosystem Restoration a social-ecological endeavour
J Fischer, M Riechers, J Loos, B Martin-Lopez, VM Temperton
Trends in Ecology & Evolution 36 (1), 20-28, 2021
2702021
Land‐sharing/‐sparing connectivity landscapes for ecosystem services and biodiversity conservation
I Grass, J Loos, S Baensch, P Batáry, F Librán‐Embid, A Ficiciyan, ...
People and Nature 1 (2), 262-272, 2019
2562019
Perceptions of cultural ecosystem services from urban green
M Riechers, J Barkmann, T Tscharntke
Ecosystem services 17, 33-39, 2016
2322016
Mapping mobility in European higher education, Volume II: Case studies
U Teichler, I Ferencz, B Wächter
Brussels (Directorate General for Education and Culture (DG EAC) of the …, 2011
163*2011
Co-productive agility and four collaborative pathways to sustainability transformations
JM Chambers, C Wyborn, NL Klenk, M Ryan, A Serban, NJ Bennett, ...
Global Environmental Change 72, 102422, 2022
1412022
Values in transformational sustainability science: four perspectives for change
AI Horcea-Milcu, DJ Abson, CI Apetrei, IA Duse, R Freeth, M Riechers, ...
Sustainability Science 14 (5), 1425-1437, 2019
1332019
Diverging perceptions by social groups on cultural ecosystem services provided by urban green
M Riechers, J Barkmann, T Tscharntke
Landscape and Urban Planning 175, 161-168, 2018
1322018
Leverage points for sustainability transformation: a review on interventions in food and energy systems
C Dorninger, DJ Abson, CI Apetrei, P Derwort, CD Ives, K Klaniecki, ...
Ecological Economics 171, 106570, 2020
1282020
The erosion of relational values resulting from landscape simplification
M Riechers, A Balázsi, L Betz, TS Jiren, J Fischer
Landscape Ecology, 2020
722020
Cultural Ecosystem Services Provided by Urban Green Change along an Urban-Periurban Gradient
M Riechers, M Strack, J Barkmann, T Tscharntke
Sustainability 11 (3), 645, 2019
612019
Experts’ versus laypersons’ perception of urban cultural ecosystem services
M Riechers, EM Noack, T Tscharntke
Urban Ecosystems 20 (3), 715-727, 2017
582017
Human–nature connectedness and other relational values are negatively affected by landscape simplification: insights from Lower Saxony, Germany
M Riechers, B Martín-López, J Fischer
Sustainability Science, 2022
512022
The impacts of social-ecological system change on human-nature connectedness: A case study from Transylvania, Romania
Á Balázsi, M Riechers, T Hartel, J Leventon, J Fischer
Land Use Policy 89, 104232, 2019
482019
The influence of landscape change on multiple dimensions of human-nature connectedness.
M Riechers, Á Balázsi, DJ Abson, J Fischer
Ecology & Society 25 (3), 2020
462020
Integrating indigenous and local knowledge in management and research on coastal ecosystems in the Global South: A literature review
TK Loch, M Riechers
Ocean & Coastal Management 212, 105821, 2021
412021
Leverage points for addressing marine and coastal pollution: A review
M Riechers, BP Brunner, JC Dajka, IA Dușe, HM Lübker, AO Manlosa, ...
Marine Pollution Bulletin 167, 112263, 2021
382021
Editorial: Human-nature connectedness as leverage point
M Riechers, Á Balázsi, M García-Llorente, J Loos
Ecosystems and People 17 (1), 215-221, 2021
372021
Key advantages of the leverage points perspective to shape human-nature relations
M Riechers, J Loos, Á Balázsi, M García-Llorente, C Bieling, ...
Ecosystems and People 17 (1), 205-214, 2021
332021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20