Παρακολούθηση
Wanzhi Qiu
Wanzhi Qiu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blind system identification
K Abed-Meraim, W Qiu, Y Hua
Proceedings of the IEEE 85 (8), 1310-1322, 1997
4741997
Enhanced tree routing for wireless sensor networks
W Qiu, E Skafidas, P Hao
Ad hoc networks 7 (3), 638-650, 2009
1352009
Performance analysis of the subspace method for blind channel identification
W Qiu, Y Hua
Signal Processing 50 (1-2), 71-81, 1996
821996
A subspace method for the computation of the GCD of polynomials
W Qiu, Y Hua, K Abed-Meraim
Automatica 33 (4), 741-743, 1997
531997
Phenotypic and functional characterization of peripheral sensory neurons derived from human embryonic stem cells
AJ Alshawaf, S Viventi, W Qiu, G D’Abaco, B Nayagam, M Erlichster, ...
Scientific Reports 8 (1), 603, 2018
512018
Graphene nanopores: electronic transport properties and design methodology
W Qiu, P Nguyen, E Skafidas
Physical Chemistry Chemical Physics 16 (4), 1451-1459, 2014
332014
Detection of protein conformational changes with multilayer graphene nanopore sensors
W Qiu, E Skafidas
ACS applied materials & interfaces 6 (19), 16777-16781, 2014
232014
Source correlation compensation for blind channel identification based on second-order statistics
Y Hua, H Yang, W Qiu
IEEE Signal Processing Letters 1 (8), 119-120, 1994
221994
A tight binding and k→⋅ p→ study of monolayer stanene
L Jiang, P Marconcini, MS Hossian, W Qiu, R Evans, M Macucci, ...
Scientific reports 7 (1), 12069, 2017
192017
A hybrid routing protocol for wireless sensor networks
W Qui, E Skafidas, Q Cheng
2007 International Symposium on Communications and Information Technologies …, 2007
152007
Real-time optimal control of river basin networks
R Evans, L Li, I Mareels, N Okello, M Pham, W Qiu, SK Saleem
IFAC Proceedings Volumes 44 (1), 11459-11464, 2011
142011
Performance comparison of three methods for blind channel identification
W Qiu, Y Hua
1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1996
141996
A GCD method for blind channel identification
W Qiu, Y Hua
Digital Signal Processing 7 (3), 199-205, 1997
131997
An efficient self-healing process for zigbee sensor networks
W Qiu, P Hao, RJ Evans
2007 International Symposium on Communications and Information Technologies …, 2007
112007
Distributed source localization based on TOA measurements in wireless sensor networks
W Qiu, E Skafidas
Research Letters in Signal Processing 2009, 1-5, 2009
102009
Energy-filtered electron transport structures for low-power low-noise 2-D electronics
X Pan, W Qiu, E Skafidas
Scientific Reports 6 (1), 36167, 2016
92016
Quantum conductance of armchair graphene nanopores with edge impurities
W Qiu, E Skafidas
Journal of Applied Physics 114 (7), 2013
92013
Blind identification of multichannel systems driven by impulsive signals
W Qiu, SK Saleem, M Pham
Digital Signal Processing 20 (3), 736-742, 2010
92010
An Improved Cluster-head Selection approach in wireless sensor networks
P Hao, W Qiu, R Evans
2009 International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and …, 2009
92009
Graphene nanopores as negative differential resistance devices
W Qiu, PD Nguyen, E Skafidas
Journal of Applied Physics 117 (5), 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20