Παρακολούθηση
Alexander Komar
Alexander Komar
Technical University Graz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cgv.tugraz.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A sketch-aided retrieval approach for incomplete 3D objects
S Lengauer, A Komar, A Labrada, S Karl, E Trinkl, R Preiner, B Bustos, ...
Computers & Graphics 87, 111-122, 2020
72020
Semi-automated Annotation of Repetitive Ornaments on 3D Painted Pottery Surfaces
S Lengauer, A Komar, S Karl, E Trinkl, I Sipiran, T Schreck, R Preiner
Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage, 2020
52020
Sketch-Aided Retrieval of Incomplete 3D Cultural Heritage Objects.
S Lengauer, A Komar, A Labrada, S Karl, E Trinkl, R Preiner, B Bustos, ...
3DOR@ Eurographics, 17-24, 2019
42019
Visual Exploration of Cultural Heritage Collections with Linked Spatiotemporal, Shape and Metadata Views.
S Lengauer, A Komar, S Karl, E Trinkl, R Preiner, T Schreck
VMV, 137-144, 2020
32020
Motif-driven Retrieval of Greek Painted Pottery
S Lengauer, A Komar, A Labrada, S Karl, E Trinkl, R Preiner, B Bustos, ...
Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage, 91-98, 2019
12019
Real-Time Gaussian-Product Subdivision on the GPU
A Komar, R Preiner
Vision, Modeling, and Visualization (2021), 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6