Παρακολούθηση
GKIOULOS VASILEIOS
GKIOULOS VASILEIOS
NTNU i Gjøvik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cyber ranges and security testbeds: Scenarios, functions, tools and architecture
MM Yamin, B Katt, V Gkioulos
Computers & Security 88, 101636, 2020
2522020
Cyber security training for critical infrastructure protection: A literature review
N Chowdhury, V Gkioulos
Computer Science Review 40, 100361, 2021
1262021
Cyber-attacks against the autonomous ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Security: ESORICS 2018 International Workshops, CyberICPS 2018 and …, 2019
872019
Cybersecurity and Safety Co-Engineering of Cyberphysical Systems—A Comprehensive Survey
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Future Internet 12 (4), 65, 2020
542020
Security Awareness of the Digital Natives
V Gkioulos, G Wangen, SK Katsikas, G Kavallieratos, P Kotzanikolaou
Information 8 (2), 42, 2017
512017
Modeling effective cybersecurity training frameworks: A delphi method-based study
N Chowdhury, S Katsikas, V Gkioulos
Computers & Security 113, 102551, 2022
472022
Towards a Cyber-Physical Range
G Kavallieratos, SK Katsikas, V Gkioulos
Proceedings of the 5th on Cyber-Physical System Security Workshop, 25-34, 2019
342019
A Systematic Literature Review on RAMS analysis for critical infrastructures protection
S Pirbhulal, V Gkioulos, S Katsikas
International Journal of Critical Infrastructure Protection 33, 100427, 2021
322021
A Systematic Literature Review on Military Software Defined Networks
V Gkioulos, H Gunleifsen, G Weldehawaryat
Future Internet 10 (9), 88, 2018
322018
Developing metrics to assess the effectiveness of cybersecurity awareness program
S Chaudhary, V Gkioulos, S Katsikas
Journal of Cybersecurity 8 (1), tyac006, 2022
312022
SafeSec Tropos: Joint security and safety requirements elicitation
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Standards & Interfaces 70, 103429, 2020
302020
SDN-Based Resilient Smart Grid: The SDN-microSENSE Architecture
PR Grammatikis, P Sarigiannidis, C Dalamagkas, Y Spyridis, T Lagkas, ...
Digital 1 (4), 173-187, 2021
292021
Assessing cyber risk in cyber-physical systems using the ATT&CK framework
A Amro, V Gkioulos, S Katsikas
ACM Transactions on Privacy and Security 26 (2), 1-33, 2023
272023
Key competencies for critical infrastructure cyber-security: a systematic literature review
N Chowdhury, V Gkioulos
Information & Computer Security 29 (5), 697-723, 2021
232021
Threat Analysis in Dynamic Environments: The Case of the Smart Home
G Kavallieratos, V Gkioulos, SK Katsikas
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
232019
Risk Perceptions on Social Media Use in Norway
P Nyblom, G Wangen, V Gkioulos
Future Internet 12 (12), 211, 2020
222020
Dynamic setup of IPsec VPNs in service function chaining
H Gunleifsen, T Kemmerich, V Gkioulos
Computer Networks 160, 77-91, 2019
202019
Make it and Break it: An IoT Smart Home Testbed Case Study
MM Yamin, B Katt, E Torseth, V Gkioulos, SJ Kowalski
Proceedings of the 2nd International Symposium on Computer Science and …, 2018
202018
Cybersecurity Training in Norwegian Critical Infrastructure Companies
N Chowdhury, E Nystad, K Reegård, V Gkioulos
192022
Modelling shipping 4.0: A reference architecture for the cyber-enabled ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 202-217, 2020
192020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20