Παρακολούθηση
Dimitris Iakovidis
Dimitris Iakovidis
Professor of Signal Processing and Medical Decision Support Systems, University of Thessaly, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dib.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computer-aided tumor detection in endoscopic video using color wavelet features
SA Karkanis, DK Iakovidis, DE Maroulis, DA Karras, M Tzivras
IEEE transactions on information technology in biomedicine 7 (3), 141-152, 2003
5682003
Intuitionistic fuzzy cognitive maps for medical decision making
DK Iakovidis, E Papageorgiou
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 15 (1), 100-107, 2010
2372010
Software for enhanced video capsule endoscopy: challenges for essential progress
DK Iakovidis, A Koulaouzidis
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 12 (3), 172-186, 2015
2172015
Fuzzy local binary patterns for ultrasound texture characterization
DK Iakovidis, EG Keramidas, D Maroulis
Image Analysis and Recognition: 5th International Conference, ICIAR 2008 …, 2008
2142008
Detecting and locating gastrointestinal anomalies using deep learning and iterative cluster unification
DK Iakovidis, SV Georgakopoulos, M Vasilakakis, A Koulaouzidis, ...
IEEE transactions on medical imaging 37 (10), 2196-2210, 2018
1712018
An intelligent system for automatic detection of gastrointestinal adenomas in video endoscopy
DK Iakovidis, DE Maroulis, SA Karkanis
Computers in biology and medicine 36 (10), 1084-1103, 2006
1652006
CoLD: a versatile detection system for colorectal lesions in endoscopy video-frames
DE Maroulis, DK Iakovidis, SA Karkanis, DA Karras
Computer Methods and Programs in Biomedicine 70 (2), 151-166, 2003
1542003
Intuitionistic fuzzy cognitive maps
EI Papageorgiou, DK Iakovidis
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 21 (2), 342-354, 2012
1302012
Wireless endoscopy in 2020: Will it still be a capsule?
A Koulaouzidis, DK Iakovidis, A Karargyris, E Rondonotti
World journal of gastroenterology: WJG 21 (17), 5119, 2015
1192015
Reduction of capsule endoscopy reading times by unsupervised image mining
DK Iakovidis, S Tsevas, A Polydorou
Computerized Medical Imaging and Graphics 34 (6), 471-478, 2010
1182010
Use of hyperspectral/multispectral imaging in gastroenterology. Shedding some–different–light into the dark
S Ortega, H Fabelo, DK Iakovidis, A Koulaouzidis, GM Callico
Journal of clinical medicine 8 (1), 36, 2019
1162019
KID Project: an internet-based digital video atlas of capsule endoscopy for research purposes
A Koulaouzidis, DK Iakovidis, DE Yung, E Rondonotti, U Kopylov, ...
Endoscopy international open 5 (06), E477-E483, 2017
1152017
Automatic lesion detection in capsule endoscopy based on color saliency: closer to an essential adjunct for reviewing software
DK Iakovidis, A Koulaouzidis
Gastrointestinal endoscopy 80 (5), 877-883, 2014
1122014
Variable background active contour model for computer-aided delineation of nodules in thyroid ultrasound images
DE Maroulis, MA Savelonas, DK Iakovidis, SA Karkanis, N Dimitropoulos
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 11 (5), 537-543, 2007
1072007
A comparative study of texture features for the discrimination of gastric polyps in endoscopic video
DK Iakovidis, DE Maroulis, SA Karkanis, A Brokos
18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS'05), 575-580, 2005
1042005
A pattern similarity scheme for medical image retrieval
DK Iakovidis, N Pelekis, EE Kotsifakos, I Kopanakis, H Karanikas, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13 (4), 442-450, 2008
1002008
Fusion of fuzzy statistical distributions for classification of thyroid ultrasound patterns
DK Iakovidis, EG Keramidas, D Maroulis
Artificial Intelligence in Medicine 50 (1), 33-41, 2010
772010
Optimizing lesion detection in small-bowel capsule endoscopy: from present problems to future solutions
A Koulaouzidis, DK Iakovidis, A Karargyris, JN Plevris
Expert review of gastroenterology & hepatology 9 (2), 217-235, 2015
752015
Efficient and effective ultrasound image analysis scheme for thyroid nodule detection
EG Keramidas, DK Iakovidis, D Maroulis, S Karkanis
Image Analysis and Recognition: 4th International Conference, ICIAR 2007 …, 2007
742007
Active contours guided by echogenicity and texture for delineation of thyroid nodules in ultrasound images
MA Savelonas, DK Iakovidis, I Legakis, D Maroulis
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13 (4), 519-527, 2008
722008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20