Παρακολούθηση
Daniel Scharstein
Daniel Scharstein
Professor of Computer Science, Middlebury College
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα middlebury.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms
D Scharstein, R Szeliski
International journal of computer vision 47, 7-42, 2002
99112002
A database and evaluation methodology for optical flow
S Baker, D Scharstein, JP Lewis, S Roth, MJ Black, R Szeliski
International journal of computer vision 92, 1-31, 2011
30802011
A comparison and evaluation of multi-view stereo reconstruction algorithms
SM Seitz, B Curless, J Diebel, D Scharstein, R Szeliski
2006 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2006
30602006
High-accuracy stereo depth maps using structured light
D Scharstein, R Szeliski
2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2003
22332003
Evaluation of cost functions for stereo matching
H Hirschmuller, D Scharstein
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
14502007
A comparative study of energy minimization methods for markov random fields with smoothness-based priors
R Szeliski, R Zabih, D Scharstein, O Veksler, V Kolmogorov, A Agarwala, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (6), 1068-1080, 2008
12642008
High-resolution stereo datasets with subpixel-accurate ground truth
D Scharstein, H Hirschmüller, Y Kitajima, G Krathwohl, N Nešić, X Wang, ...
German Conference on Pattern Recognition, 31-42, 2014
11342014
Learning conditional random fields for stereo
D Scharstein, C Pal
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
10602007
Evaluation of stereo matching costs on images with radiometric differences
H Hirschmuller, D Scharstein
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (9), 1582-1599, 2008
9332008
A comparative study of energy minimization methods for markov random fields
R Szeliski, R Zabih, D Scharstein, O Veksler, V Kolmogorov, A Agarwala, ...
Computer Vision–ECCV 2006: 9th European Conference on Computer Vision, Graz …, 2006
5172006
Stereo matching with non-linear diffusion
D Scharstein, R Szeliski
Proceedings CVPR IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and …, 1996
4461996
Object stereo—joint stereo matching and object segmentation
M Bleyer, C Rother, P Kohli, D Scharstein, S Sinha
CVPR 2011, 3081-3088, 2011
2062011
Middlebury stereo vision page
D Scharstein, R Szeliski, H Hirschmüller
2012002
View synthesis using stereo vision
D Scharstein
Springer, 2003
1852003
Efficient high-resolution stereo matching using local plane sweeps
SN Sinha, D Scharstein, R Szeliski
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
1522014
Sampling the disparity space image
R Szeliski, D Scharstein
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 26 (3), 419-425, 2004
1292004
Matching images by comparing their gradient fields
D Scharstein
Proceedings of 12th International Conference on Pattern Recognition 1, 572-575, 1994
1271994
Image-based rendering for scenes with reflections
SN Sinha, J Kopf, M Goesele, D Scharstein, R Szeliski
ACM Transactions on Graphics (TOG) 31 (4), 1-10, 2012
1242012
Symmetric sub-pixel stereo matching
R Szeliski, D Scharstein
Computer Vision—ECCV 2002: 7th European Conference on Computer Vision …, 2002
1222002
Stereo vision for view synthesis
D Scharstein
Proceedings CVPR IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and …, 1996
1221996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20