Παρακολούθηση
G. Lanzani
G. Lanzani
Istituto Italiano di Tecnologia e Dipartimento di Fisica Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Excitons versus free charges in organo-lead tri-halide perovskites
V D’innocenzo, G Grancini, MJP Alcocer, ARS Kandada, SD Stranks, ...
Nature communications 5 (1), 3586, 2014
18532014
Organic photonics for communications
J Clark, G Lanzani
Nature photonics 4 (7), 438-446, 2010
8322010
Hot exciton dissociation in polymer solar cells
G Grancini, M Maiuri, D Fazzi, A Petrozza, HJ Egelhaaf, D Brida, ...
Nature materials 12 (1), 29-33, 2013
7442013
CdSe/CdS/ZnS double shell nanorods with high photoluminescence efficiency and their exploitation as biolabeling probes
S Deka, A Quarta, MG Lupo, A Falqui, S Boninelli, C Giannini, G Morello, ...
Journal of the American Chemical Society 131 (8), 2948-2958, 2009
3312009
A polymer optoelectronic interface restores light sensitivity in blind rat retinas
D Ghezzi, MR Antognazza, R Maccarone, S Bellani, E Lanzarini, ...
Nature Photonics 7 (5), 400-406, 2013
3212013
A hybrid bioorganic interface for neuronal photoactivation
D Ghezzi, MR Antognazza, M Dal Maschio, E Lanzarini, F Benfenati, ...
Nature communications 2 (1), 166, 2011
3202011
Photosynthetic light harvesting by carotenoids: detection of an intermediate excited state
G Cerullo, D Polli, G Lanzani, S De Silvestri, H Hashimoto, RJ Cogdell
science 298 (5602), 2395-2398, 2002
3192002
Size and mobility of excitons in (6, 5) carbon nanotubes
L Lüer, S Hoseinkhani, D Polli, J Crochet, T Hertel, G Lanzani
Nature physics 5 (1), 54-58, 2009
3052009
Role of microstructure in the electron–hole interaction of hybrid lead halide perovskites
G Grancini, AR Srimath Kandada, JM Frost, AJ Barker, M De Bastiani, ...
Nature photonics 9 (10), 695-701, 2015
2822015
A fully organic retinal prosthesis restores vision in a rat model of degenerative blindness
JF Maya-Vetencourt, D Ghezzi, MR Antognazza, E Colombo, M Mete, ...
Nature materials 16 (6), 681-689, 2017
2782017
Intersubband exciton relaxation dynamics in single-walled carbon nanotubes
C Manzoni, A Gambetta, E Menna, M Meneghetti, G Lanzani, G Cerullo
Physical review letters 94 (20), 207401, 2005
2702005
Tetrapod-shaped colloidal nanocrystals of II− VI semiconductors prepared by seeded growth
A Fiore, R Mastria, MG Lupo, G Lanzani, C Giannini, E Carlino, G Morello, ...
Journal of the American Chemical Society 131 (6), 2274-2282, 2009
2602009
Transient absorption imaging of P3HT: PCBM photovoltaic blend: Evidence for interfacial charge transfer state
G Grancini, D Polli, D Fazzi, J Cabanillas-Gonzalez, G Cerullo, G Lanzani
The Journal of Physical Chemistry Letters 2 (9), 1099-1105, 2011
2392011
Real-time observation of nonlinear coherent phonon dynamics in single-walled carbon nanotubes
A Gambetta, C Manzoni, E Menna, M Meneghetti, G Cerullo, G Lanzani, ...
Nature Physics 2 (8), 515-520, 2006
2302006
Coherent acoustic oscillations in metallic nanoparticles generated with femtosecond optical pulses
M Nisoli, S De Silvestri, A Cavalleri, AM Malvezzi, A Stella, G Lanzani, ...
Physical Review B 55 (20), R13424, 1997
2061997
Plasmon Dynamics in Colloidal Cu2–xSe Nanocrystals
F Scotognella, G Della Valle, AR Srimath Kandada, D Dorfs, ...
Nano letters 11 (11), 4711-4717, 2011
1942011
Pump‐probe spectroscopy in organic semiconductors: monitoring fundamental processes of relevance in optoelectronics
J Cabanillas‐Gonzalez, G Grancini, G Lanzani
Advanced materials 23 (46), 5468-5485, 2011
1872011
Femtosecond Relaxation of Photoexcitations in a Poly(Para-Phenylene)-Type Ladder Polymer
W Graupner, G Leising, G Lanzani, M Nisoli, S De Silvestri, U Scherf
Physical review letters 76 (5), 847, 1996
1861996
Ultrafast electron− hole dynamics in core/shell CdSe/CdS dot/rod nanocrystals
MG Lupo, F Della Sala, L Carbone, M Zavelani-Rossi, A Fiore, L Lüer, ...
Nano letters 8 (12), 4582-4587, 2008
1802008
Direct observation of ultrafast field-induced charge generation in ladder-type poly (para-phenylene)
W Graupner, G Cerullo, G Lanzani, M Nisoli, EJW List, G Leising, ...
Physical review letters 81 (15), 3259, 1998
1791998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20