Παρακολούθηση
Xiaomeng Jin
Xiaomeng Jin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AdverTorch v0. 1: An adversarial robustness toolbox based on pytorch
GW Ding, L Wang, X Jin
arXiv preprint arXiv:1902.07623, 2019
1632019
On the Sensitivity of Adversarial Robustness to Input Data Distributions.
GW Ding, KYC Lui, X Jin, L Wang, R Huang
ICLR (Poster) 4, 2019
492019
Chemical-Reaction-Aware Molecule Representation Learning
H Wang, W Li, X Jin, K Cho, H Ji, J Han, MD Burke
International Conference on Learning Representations, 2021
242021
Gender, confidence, and mark prediction in CS examinations
B Harrington, S Peng, X Jin, M Khan
Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology …, 2018
192018
Resin-11: Schema-guided event prediction for 11 newsworthy scenarios
X Du, Z Zhang, S Li, P Yu, H Wang, T Lai, X Lin, Z Wang, I Liu, B Zhou, ...
Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the …, 2022
52022
Event Schema Induction with Double Graph Autoencoders
X Jin, M Li, H Ji
2022 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for …, 2022
32022
System and method for machine learning architecture with adversarial attack defense
W Ding, L Wang, R Huang, JIN Xiaomeng, KYC Lui
US Patent 11,520,899, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7