Παρακολούθηση
György Szaszák
György Szaszák
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tmit.bme.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using prosody to improve automatic speech recognition
K Vicsi, G Szaszák
Speech Communication 52 (5), 413-426, 2010
722010
Automatic intonation recognition for the prosodic assessment of language-impaired children
F Ringeval, J Demouy, G Szaszak, M Chetouani, L Robel, J Xavier, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (5), 1328-1342, 2010
712010
Deep learning methods in speaker recognition: a review
D Sztahó, G Szaszák, A Beke
arXiv preprint arXiv:1911.06615, 2019
682019
Semi-supervised learning with semantic knowledge extraction for improved speech recognition in air traffic control
A Srinivasamurthy, P Motlicek, I Himawan, G Szaszak, Y Oualil, H Helmke
Proceedings of Interspeech 2017, 2017
592017
The COST 278 MASPER Initiative-Crosslingual Speech Recognition with Large Telephone Databases.
A Zgank, Z Kacic, F Diehl, K Vicsi, G Szaszák, J Juhár, S Lihan
LREC-2004, 2107-2110, 2004
392004
Automatic segmentation of continuous speech on word level based on supra-segmental features
K Vicsi, G Szaszák
International Journal of Speech Technology 8, 363-370, 2005
372005
Leveraging a Character, Word and Prosody Triplet for an ASR Error Robust and Agglutination Friendly Punctuation Approach
G Szaszák, MA Tündik
Proc. Interspeech 2019, 2988-2992, 2019
272019
A context-aware speech recognition and understanding system for air traffic control domain
Y Oualil, D Klakow, G Szaszák, A Srinivasamurthy, H Helmke, P Motlicek
2017 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2017
262017
Exploiting prosody for automatic syntactic phrase boundary detection in speech
G Szaszák, A Beke
Journal of Language Modelling, 143–172-143–172, 2012
262012
Automatic close captioning for live hungarian television broadcast speech: A fast and resource-efficient approach
Á Varga, B Tarján, Z Tobler, G Szaszák, T Fegyó, C Bordás, P Mihajlik
Speech and Computer: 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens …, 2015
242015
Joint word-and character-level embedding CNN-RNN models for punctuation restoration
MÁ Tündik, G Szaszák
2018 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2018
212018
User-centric evaluation of automatic punctuation in ASR closed captioning
MÁ Tündik, G Szaszák, G Gosztolya, A Beke
International Speech Communication Association (ISCA), 2018
202018
Estimating the Sincerity of Apologies in Speech by DNN Rank Learning and Prosodic Analysis
G Gosztolya, T Grósz, G Szaszák, L Tóth
INTERSPEECH, 2026-2030, 2016
162016
A Phonological Phrase Sequence Modelling Approach for Resource Efficient and Robust Real-Time Punctuation Recovery.
A Moró, G Szaszák
INTERSPEECH, 558-562, 2017
152017
Crosslingual transfer of source acoustic models to two different target languages
A Zgank, Z Kacic, K Vicsi, G Szaszak, F Diehl, J Juhar, S Lihan
COST278 and ISCA Tutorial and Research Workshop (ITRW) on Robustness Issues …, 2004
142004
Artificial neural network and svm based voice disorder classification
MG Tulics, G Szaszák, K Mészáros, K Vicsi
2019 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2019
132019
Using prosody for the improvement of ASR-sentence modality recognition.
K Vicsi, G Szaszák
INTERSPEECH, 2877-2880, 2008
132008
Unsupervised clustering of prosodic patterns in spontaneous speech
A Beke, G Szaszák
Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012, Brno …, 2012
122012
A prosody inspired RNN approach for punctuation of machine produced speech transcripts to improve human readability
A Moró, G Szaszák
2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2017
112017
Automatic summarization of highly spontaneous speech
A Beke, G Szaszák
Speech and Computer: 18th International Conference, SPECOM 2016, Budapest …, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20