Παρακολούθηση
Claudio Giannetti
Claudio Giannetti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicatt.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultrafast optical spectroscopy of strongly correlated materials and high-temperature superconductors: a non-equilibrium approach
C Giannetti, M Capone, D Fausti, M Fabrizio, F Parmigiani, D Mihailovic
Advances in Physics 65 (2), 58–238, 2016
4562016
Disentangling the Electronic and Phononic Glue in a High-Tc Superconductor
S Dal Conte, C Giannetti, G Coslovich, F Cilento, D Bossini, T Abebaw, ...
Science 335 (6076), 1600-1603, 2012
2382012
Optical switching in VO2 films by below-gap excitation
M Rini, Z Hao, RW Schoenlein, C Giannetti, F Parmigiani, S Fourmaux, ...
Applied Physics Letters 92 (18), 2008
1752008
Revealing the high-energy electronic excitations underlying the onset of high-temperature superconductivity in cuprates
C Giannetti, F Cilento, SD Conte, G Coslovich, G Ferrini, H Molegraaf, ...
Nature communications 2 (1), 353, 2011
1412011
Snapshots of the retarded interaction of charge carriers with ultrafast fluctuations in cuprates
S Dal Conte, L Vidmar, D Golež, M Mierzejewski, G Soavi, S Peli, ...
Nature Physics 11, 421-426, 2015
1262015
Thermomechanical behavior of surface acoustic waves in ordered arrays of nanodisks studied by near-infrared pump-probe diffraction experiments
C Giannetti, B Revaz, F Banfi, M Montagnese, G Ferrini, F Cilento, ...
Physical Review B 76 (12), 125413, 2007
962007
Ultrafast insulator-to-metal phase transition as a switch to measure the spectrogram of a supercontinuum light pulse
F Cilento, C Giannetti, G Ferrini, S Dal Conte, T Sala, G Coslovich, M Rini, ...
Applied Physics Letters 96 (2), 2010
862010
Witnessing the formation and relaxation of dressed quasi-particles in a strongly correlated electron system
F Novelli, G De Filippis, V Cataudella, M Esposito, I Vergara, F Cilento, ...
Nature Communications 5, 5112, 2014
802014
Discontinuity of the ultrafast electronic response of underdoped superconducting Bi 2 Sr 2 CaCu 2 O 8+ δ strongly excited by ultrashort light pulses
C Giannetti, G Coslovich, F Cilento, G Ferrini, H Eisaki, N Kaneko, ...
Physical Review B 79 (22), 224502, 2009
732009
Experimental evidence of above-threshold photoemission in solids
F Banfi, C Giannetti, G Ferrini, G Galimberti, S Pagliara, D Fausti, ...
Physical review letters 94 (3), 037601, 2005
692005
Collapse of superconductivity in cuprates via ultrafast quenching of phase coherence
F Boschini, EH da Silva Neto, E Razzoli, M Zonno, S Peli, RP Day, ...
Nature materials 17 (5), 416-420, 2018
672018
Non-linear electron photoemission from metals with ultrashort pulses
G Ferrini, F Banfi, C Giannetti, F Parmigiani
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2009
632009
Cooling quasiparticles in A3C60 fullerides by excitonic mid-infrared absorption
A Nava, C Giannetti, A Georges, E Tosatti, M Fabrizio
Nature Physics 14 (2), 154-159, 2018
602018
Pseudosurface acoustic waves in hypersonic surface phononic crystals
D Nardi, F Banfi, C Giannetti, B Revaz, G Ferrini, F Parmigiani
Physical Review B 80 (10), 104119, 2009
552009
Photo-enhanced antinodal conductivity in the pseudogap state of high Tc cuprates
F Cilento, S Dal Conte, G Coslovich, S Peli, N Nembrini, S Mor, F Banfi, ...
Nature Communications 5, 4353, 2014
532014
Competition Between the Pseudogap and Superconducting States of Single Crystals Revealed by Ultrafast Broadband Optical Reflectivity
G Coslovich, C Giannetti, F Cilento, S Dal Conte, T Abebaw, D Bossini, ...
Physical review letters 110 (10), 107003, 2013
532013
Evidence for a photoinduced nonthermal superconducting-to-normal-state phase transition in overdoped BiSrCaYCuO
G Coslovich, C Giannetti, F Cilento, S Dal Conte, G Ferrini, P Galinetto, ...
Physical Review B 83 (6), 064519, 2011
522011
Design of a surface acoustic wave mass sensor in the 100 GHz range
D Nardi, E Zagato, G Ferrini, C Giannetti, F Banfi
Applied Physics Letters 100 (25), 2012
502012
Mechanical properties of Ag nanoparticle thin films synthesized by supersonic cluster beam deposition
S Peli, E Cavaliere, G Benetti, M Gandolfi, M Chiodi, C Cancellieri, ...
The Journal of Physical Chemistry C 120 (8), 4673-4681, 2016
452016
Bottom-up mechanical nanometrology of granular Ag nanoparticles thin films
G Benetti, C Caddeo, C Melis, G Ferrini, C Giannetti, N Winckelmans, ...
The Journal of Physical Chemistry C 121 (40), 22434-22441, 2017
432017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20