Παρακολούθηση
Christoph Studer
Christoph Studer
Associate Professor at the Dept. of Information Technology and Electrical Engineering, ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visualizing the loss landscape of neural nets
H Li, Z Xu, G Taylor, C Studer, T Goldstein
Advances in neural information processing systems 31, 2018
13682018
Adversarial training for free!
A Shafahi, M Najibi, MA Ghiasi, Z Xu, J Dickerson, C Studer, LS Davis, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
9122019
Poison frogs! targeted clean-label poisoning attacks on neural networks
A Shafahi, WR Huang, M Najibi, O Suciu, C Studer, T Dumitras, ...
Advances in neural information processing systems 31, 2018
7272018
Soft-output sphere decoding: Algorithms and VLSI implementation
C Studer, A Burg, H Bolcskei
IEEE Journal on selected areas in Communications 26 (2), 290-300, 2008
4422008
Large-scale MIMO detection for 3GPP LTE: Algorithms and FPGA implementations
M Wu, B Yin, G Wang, C Dick, JR Cavallaro, C Studer
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 8 (5), 916-929, 2014
3902014
Throughput analysis of massive MIMO uplink with low-resolution ADCs
S Jacobsson, G Durisi, M Coldrey, U Gustavsson, C Studer
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (6), 4038-4051, 2017
3732017
ASIC implementation of soft-input soft-output MIMO detection using MMSE parallel interference cancellation
C Studer, S Fateh, D Seethaler
IEEE Journal of Solid-State Circuits 46 (7), 1754-1765, 2011
3212011
MIMO transmission with residual transmit-RF impairments
C Studer, M Wenk, A Burg
2010 international ITG workshop on smart antennas (WSA), 189-196, 2010
3082010
Quantized precoding for massive MU-MIMO
S Jacobsson, G Durisi, M Coldrey, T Goldstein, C Studer
IEEE Transactions on Communications 65 (11), 4670-4684, 2017
2892017
PAR-aware large-scale multi-user MIMO-OFDM downlink
C Studer, EG Larsson
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (2), 303-313, 2013
2872013
Phasemax: Convex phase retrieval via basis pursuit
T Goldstein, C Studer
IEEE Transactions on Information Theory 64 (4), 2675-2689, 2018
2652018
Are adversarial examples inevitable?
A Shafahi, WR Huang, C Studer, S Feizi, T Goldstein
arXiv preprint arXiv:1809.02104, 2018
2642018
Soft–input soft–output single tree-search sphere decoding
C Studer, H Bölcskei
IEEE Transactions on Information Theory 56 (10), 4827-4842, 2010
2422010
Quantized massive mu-mimo-ofdm uplink
C Studer, G Durisi
IEEE Transactions on Communications 64 (6), 2387-2399, 2016
2402016
A field guide to forward-backward splitting with a FASTA implementation
T Goldstein, C Studer, R Baraniuk
arXiv preprint arXiv:1411.3406, 2014
2172014
Design and implementation of a parallel turbo-decoder ASIC for 3GPP-LTE
C Studer, C Benkeser, S Belfanti, Q Huang
IEEE Journal of Solid-State Circuits 46 (1), 8-17, 2010
2072010
Transferable clean-label poisoning attacks on deep neural nets
C Zhu, WR Huang, H Li, G Taylor, C Studer, T Goldstein
International Conference on Machine Learning, 7614-7623, 2019
2022019
One-bit massive MIMO: Channel estimation and high-order modulations
S Jacobsson, G Durisi, M Coldrey, U Gustavsson, C Studer
2015 IEEE International Conference on Communication Workshop (ICCW), 1304-1309, 2015
2022015
Approximate matrix inversion for high-throughput data detection in the large-scale MIMO uplink
M Wu, B Yin, A Vosoughi, C Studer, JR Cavallaro, C Dick
2013 IEEE international symposium on circuits and systems (ISCAS), 2155-2158, 2013
1982013
CS-MUVI: Video compressive sensing for spatial-multiplexing cameras
AC Sankaranarayanan, C Studer, RG Baraniuk
2012 IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP), 1-10, 2012
1952012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20