Παρακολούθηση
Miles Osborne
Miles Osborne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Streaming first story detection with application to twitter
S Petrović, M Osborne, V Lavrenko
Human language technologies: The 2010 annual conference of the north …, 2010
8842010
Re-evaluating the role of BLEU in machine translation research
C Callison-Burch, M Osborne, P Koehn
11th conference of the european chapter of the association for computational …, 2006
8572006
Rt to win! predicting message propagation in twitter
S Petrovic, M Osborne, V Lavrenko
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 5 …, 2011
4942011
Edinburgh system description for the 2005 IWSLT speech translation evaluation
P Koehn, A Axelrod, AB Mayne, C Callison-Burch, M Osborne, D Talbot
Proceedings of the Second International Workshop on Spoken Language Translation, 2005
4132005
Improved statistical machine translation using paraphrases
C Callison-Burch, P Koehn, M Osborne
Proceedings of the Human Language Technology Conference of the NAACL, Main …, 2006
3762006
Using prediction markets and Twitter to predict a swine flu pandemic
J Ritterman, M Osborne, E Klein
1st international workshop on mining social media 9, 9-17, 2009
2212009
Can Twitter replace Newswire for breaking news?
S Petrovic, M Osborne, R McCreadie, C Macdonald, I Ounis, L Shrimpton
Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2013
2122013
The edinburgh twitter corpus
S Petrović, M Osborne, V Lavrenko
Proceedings of the NAACL HLT 2010 workshop on computational linguistics in a …, 2010
2102010
Using maximum entropy for sentence extraction
M Osborne
Proceedings of the ACL-02 Workshop on Automatic Summarization, 1-8, 2002
1992002
Bootstrapping statistical parsers from small datasets
M Steedman, M Osborne, A Sarkar, S Clark, R Hwa, J Hockenmaier, ...
10th conference of the European chapter of the association for computational …, 2003
1952003
Bieber no more: First Story Detection using Twitter and Wikipedia
M Osborne, S Petrovic, R McCreadie, C Macdonald, I Ounis
SIGIR 2012 Workshop on Time-aware Information Access, 2012
1822012
Bootstrapping POS-taggers using unlabelled data
S Clark, JR Curran, M Osborne
Proceedings of the seventh conference on Natural language learning at HLT …, 2003
1682003
Statistical machine translation with word-and sentence-aligned parallel corpora
C Callison-Burch, D Talbot, M Osborne
Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2004
1582004
Constructing parallel corpora for six indian languages via crowdsourcing
M Post, C Callison-Burch, M Osborne
Proceedings of the seventh workshop on statistical machine translation, 401-409, 2012
1502012
CCG supertags in factored statistical machine translation
A Birch, M Osborne, P Koehn
Proceedings of the second workshop on Statistical Machine Translation, 9-16, 2007
1452007
A discriminative latent variable model for statistical machine translation
P Blunsom, T Cohn, M Osborne
Proceedings of ACL-08: HLT, 200-208, 2008
1422008
Using paraphrases for improving first story detection in news and Twitter
S Petrovic, M Osborne, V Lavrenko
Proceedings of NAACL, 2012
1342012
Active learning and the total cost of annotation
J Baldridge, M Osborne
Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2004
1312004
Who will retweet me? Finding retweeters in Twitter
Z Luo, M Osborne, J Tang, T Wang
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
1222013
A Gibbs sampler for phrasal synchronous grammar induction
P Blunsom, T Cohn, C Dyer, M Osborne
Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL …, 2009
1142009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20