Παρακολούθηση
Petros Belsis
Petros Belsis
(current) policy officer- (former) Assistant professor TEI of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.teiath.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information systems security from a knowledge management perspective
P Belsis, S Kokolakis, E Kiountouzis
Information Management & Computer Security 13 (3), 189-202, 2005
1112005
Employing ubiquitous computing devices and technologies in the higher education classroom of the future
C Marinagi, C Skourlas, P Belsis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 487-494, 2013
992013
A k-anonymity privacy-preserving approach in wireless medical monitoring environments
P Belsis, G Pantziou
Personal and ubiquitous computing 18, 61-74, 2014
492014
PBURC: a patterns-based, unsupervised requirements clustering framework for distributed agile software development
P Belsis, A Koutoumanos, C Sgouropoulou
Requirements engineering 19, 213-225, 2014
422014
Providing advanced remote medical treatment services through pervasive environments
D Vassis, P Belsis, C Skourlas, G Pantziou
Personal and Ubiquitous Computing 14 (6), 563-573, 2010
322010
e-Doctor: a web based support vector machine for automatic medical diagnosis
A Kampouraki, D Vassis, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 467-474, 2013
202013
A pervasive architectural framework for providing remote medical treatment
D Vassis, P Belsis, C Skourlas, G Pantziou
Proceedings of the 1st international conference on PErvasive Technologies …, 2008
192008
Secure and distributed knowledge management in pervasive environments
A Malatras, G Pavlou, P Belsis, S Gritzalis, C Skourlas, I Chalaris
ICPS'05. Proceedings. International Conference on Pervasive Services, 2005 …, 2005
192005
New directions for pervasive computing in logistics
C Marinagi, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 495-502, 2013
182013
Agent-mediated knowledge management in multiple autonomous domains
V Zafeiris, C Doulkeridis, P Belsis, I Chalaris
Workshop on Agent Mediated Knowledge Management, University of Ulterecht The …, 2005
182005
A soft computing approach for privacy requirements engineering: The PriS framework
C Kalloniatis, P Belsis, S Gritzalis
Applied Soft Computing 11 (7), 4341-4348, 2011
172011
Integration of institutional repositories and e-learning platforms for supporting disabled students in the higher education context
C Skourlas, A Tsolakidis, P Belsis, D Vassis, A Kampouraki, P Kakoulidis, ...
Library Review 65 (3), 136-159, 2016
162016
Combining probabilistic classifiers for text classification
K Fragos, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 307-312, 2014
162014
A scalable security architecture enabling coalition formation between autonomous domains
P Belsis, S Gritzalis, SK Katsikas
Proceedings of the Fifth IEEE International Symposium on Signal Processing …, 2005
162005
A wireless distributed framework for supporting assistive learning environments
C Skourlas, P Belsis, F Sarinopoulou, A Tsolakidis, D Vassis, C Marinagi
Proceedings of the 2nd International Conference on PErvasive Technologies …, 2009
112009
The analysis of the length of studies in higher education based on clustering and the extraction of association rules
P Belsis, I Chalaris, M Chalaris, C Skourlas, A Tsolakidis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 567-575, 2014
102014
Interconnecting autonomous medical domains
S Gritzalis, P Belsis, SK Katsikas
IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine 26 (5), 23-28, 2007
102007
Deploying pervasive secure knowledge management infrastructures
A Malatras, G Pavlou, P Belsis, S Gritzalis, C Skourlas, I Chalaris
International Journal of Pervasive Computing and Communications, 2005
102005
Using neural networks and SVMs for automatic medical diagnosis: a comprehensive review
D Vassis, BA Kampouraki, P Belsis, V Zafeiris, N Vassilas, E Galiotou, ...
AIP Conference Proceedings 1644 (1), 32-36, 2015
92015
Secure wireless infrastructures and mobile learning for deaf and hard-of-hearing students
P Belsis, S Gritzalis, C Marinagi, C Skourlas, D Vassis
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 369-374, 2012
92012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20