Παρακολούθηση
Petros Belsis
Petros Belsis
(current) policy officer- (former) Assistant professor TEI of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.teiath.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information systems security from a knowledge management perspective
P Belsis, S Kokolakis, E Kiountouzis
Information Management & Computer Security 13 (3), 189-202, 2005
1142005
Employing ubiquitous computing devices and technologies in the higher education classroom of the future
C Marinagi, C Skourlas, P Belsis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 487-494, 2013
1112013
A k-anonymity privacy-preserving approach in wireless medical monitoring environments
P Belsis, G Pantziou
Personal and ubiquitous computing 18, 61-74, 2014
542014
PBURC: a patterns-based, unsupervised requirements clustering framework for distributed agile software development
P Belsis, A Koutoumanos, C Sgouropoulou
Requirements engineering 19, 213-225, 2014
462014
Providing advanced remote medical treatment services through pervasive environments
D Vassis, P Belsis, C Skourlas, G Pantziou
Personal and Ubiquitous Computing 14 (6), 563-573, 2010
342010
Integration of institutional repositories and e-learning platforms for supporting disabled students in the higher education context
C Skourlas, A Tsolakidis, P Belsis, D Vassis, A Kampouraki, P Kakoulidis, ...
Library Review 65 (3), 136-159, 2016
232016
A pervasive architectural framework for providing remote medical treatment
D Vassis, P Belsis, C Skourlas, G Pantziou
Proceedings of the 1st international conference on PErvasive Technologies …, 2008
222008
e-Doctor: a web based support vector machine for automatic medical diagnosis
A Kampouraki, D Vassis, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 467-474, 2013
212013
New directions for pervasive computing in logistics
C Marinagi, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 495-502, 2013
212013
A soft computing approach for privacy requirements engineering: The PriS framework
C Kalloniatis, P Belsis, S Gritzalis
Applied Soft Computing 11 (7), 4341-4348, 2011
192011
Secure and distributed knowledge management in pervasive environments
A Malatras, G Pavlou, P Belsis, S Gritzalis, C Skourlas, I Chalaris
ICPS'05. Proceedings. International Conference on Pervasive Services, 2005 …, 2005
192005
Combining probabilistic classifiers for text classification
K Fragos, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 307-312, 2014
182014
Agent-mediated knowledge management in multiple autonomous domains
V Zafeiris, C Doulkeridis, P Belsis, I Chalaris
Workshop on Agent Mediated Knowledge Management, University of Ulterecht The …, 2005
182005
A scalable security architecture enabling coalition formation between autonomous domains
P Belsis, S Gritzalis, SK Katsikas
Proceedings of the Fifth IEEE International Symposium on Signal Processing …, 2005
162005
A wireless distributed framework for supporting assistive learning environments
C Skourlas, P Belsis, F Sarinopoulou, A Tsolakidis, D Vassis, C Marinagi
Proceedings of the 2nd International Conference on PErvasive Technologies …, 2009
122009
Using neural networks and SVMs for automatic medical diagnosis: a comprehensive review
D Vassis, BA Kampouraki, P Belsis, V Zafeiris, N Vassilas, E Galiotou, ...
AIP Conference Proceedings 1644 (1), 32-36, 2015
112015
The analysis of the length of studies in higher education based on clustering and the extraction of association rules
P Belsis, I Chalaris, M Chalaris, C Skourlas, A Tsolakidis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 567-575, 2014
112014
Interconnecting autonomous medical domains
S Gritzalis, P Belsis, SK Katsikas
IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine 26 (5), 23-28, 2007
102007
Deploying pervasive secure knowledge management infrastructures
A Malatras, G Pavlou, P Belsis, S Gritzalis, C Skourlas, I Chalaris
International Journal of Pervasive Computing and Communications 1 (4), 265-276, 2005
102005
Secure wireless infrastructures and mobile learning for deaf and hard-of-hearing students
P Belsis, S Gritzalis, C Marinagi, C Skourlas, D Vassis
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 369-374, 2012
92012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20