Παρακολούθηση
Wajdi Zaghouani
Wajdi Zaghouani
Associate Professor, Hamad Bin Khalifa University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hbku.edu.qa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The madar arabic dialect corpus and lexicon
H Bouamor, N Habash, M Salameh, W Zaghouani, O Rambow, ...
Proceedings of the eleventh international conference on language resources …, 2018
2132018
Fighting the COVID-19 infodemic: modeling the perspective of journalists, fact-checkers, social media platforms, policy makers, and the society
F Alam, S Shaar, F Dalvi, H Sajjad, A Nikolov, H Mubarak, GDS Martino, ...
Findings of EMNLP-2021, 2021
1542021
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims
P Nakov, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
1362018
Critical survey of the freely available Arabic corpora
W Zaghouani
International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'2014 …, 2014
1332014
Geocoding multilingual texts: Recognition, disambiguation and visualisation
B Pouliquen, M Kimler, R Steinberger, C Ignat, T Oellinger, K Blackler, ...
arXiv preprint cs/0609065, 2006
1192006
Large Scale Arabic Error Annotation: Guidelines and Framework
W Zaghouani, B Mohit, N Habash, O Obeid, N Tomeh, A Rozovskaya, ...
1062014
The first QALB shared task on automatic text correction for Arabic
B Mohit, A Rozovskaya, N Habash, W Zaghouani, O Obeid
Proceedings of the EMNLP 2014 Workshop on Arabic Natural Language Processing …, 2014
972014
Arabic treebank: Part 1 v 2.0
M Maamouri, A Bies, H Jin, T Buckwalter
Distributed by the Linguistic Data Consortium. LDC Catalog No.: LDC2003T06, 2003
792003
A Pilot Arabic Propbank.
M Palmer, O Babko-Malaya, A Bies, MT Diab, M Maamouri, A Mansouri, ...
LREC, 2008
752008
Unified guidelines and resources for Arabic dialect orthography
N Habash, F Eryani, S Khalifa, O Rambow, D Abdulrahim, A Erdmann, ...
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
74*2018
Arap-tweet: A large multi-dialect twitter corpus for gender, age and language variety identification
W Zaghouani, A Charfi
arXiv preprint arXiv:1808.07674, 2018
732018
Overview of the WANLP 2021 shared task on sarcasm and sentiment detection in Arabic
IA Farha, W Zaghouani, W Magdy
Proceedings of the sixth Arabic natural language processing workshop, 296-305, 2021
702021
RENAR: A rule-based Arabic named entity recognition system
W Zaghouani
ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP) 11 (1), 1-13, 2012
702012
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! lab on automatic identification and verification of political claims. Task 1: Check-worthiness
P Atanasova, A Barron-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, W Zaghouani, ...
arXiv preprint arXiv:1808.05542, 2018
692018
Overview of the clef–2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2022
622022
The clef-2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
European Conference on Information Retrieval, 416-428, 2022
552022
Multilingual person name recognition and transliteration
B Pouliquen, R Steinberger, C Ignat, I Temnikova, A Widiger
Corela. Cognition, représentation, langage, 2005
552005
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims. Task 2: Factuality
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, P Atanasova, ...
CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS 2125, 1-13, 2018
542018
The revised arabic propbank
W Zaghouani, M Diab, A Mansouri, S Pradhan, M Palmer
Proceedings of the fourth linguistic annotation workshop, 222-226, 2010
522010
The second QALB shared task on automatic text correction for Arabic
A Rozovskaya, H Bouamor, N Habash, W Zaghouani, O Obeid, B Mohit
Proceedings of the Second workshop on Arabic natural language processing, 26-35, 2015
512015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20