Παρακολούθηση
joëlle morana
joëlle morana
maître de conférences, université de Lyon 2
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα let.ish-lyon.cnrs.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Collaborative transportation sharing: from theory to practice via a case study from France
J Gonzalez-Feliu, J Morana
Technologies for supporting reasoning communities and collaborative decision …, 2011
1112011
Sustainable supply chain management
J Morana
John Wiley & Sons, 2013
1092013
Are city logistics solutions sustainable? The Cityporto case
J Gonzalez-Feliu, J Morana
TeMA-Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità Ambiente 3 (2), 55-64, 2010
1002010
Design and scenario assessment for collaborative logistics and freight transport systems
TY Ma, J Morana, J Gonzalez-Feliu, JM Salanova Grau
Design and Scenario Assessment for Collaborative Logistics and Freight …, 2013
972013
Urban consolidation and logistics pooling: Planning, management and scenario assessment issues
J Morana, J Gonzalez-Feliu, F Semet
Sustainable urban logistics: Concepts, methods and information systems, 187-210, 2014
722014
A sustainable urban logistics dashboard from the perspective of a group of operational managers
J Morana, J Gonzalez-Feliu
Management Research Review 38 (10), 1068-1085, 2015
482015
Assessing urban logistics pooling sustainability via a hierarchic dashboard from a group decision perspective
J Gonzalez-Feliu, J Morana
Sustainable Logistics, 113-135, 2014
462014
A la recherche d'une mutualisation des livraisons en milieu urbain: le cas du groupe NMPP
J Gonzalez-Feliu, J Morana
Revue française de gestion industrielle 29 (2), 71-92, 2010
402010
Sustainable supply chain management in urban logistics
J Morana
Sustainable urban logistics: Concepts, methods and information systems, 21-35, 2014
322014
Supply chain management et tableau de bord prospectif: à la recherche de synergies
J Morana, G Paché
Logistique & Management 8 (1), 77-88, 2000
312000
The deployment of city and area distribution centers in France and Italy: Comparison of six representative models
J Gonzalez-Feliu, N Malhéné, E Morganti, J Morana
Supply chain forum: An international journal 15 (4), 84-99, 2014
282014
Le transport vert de marchandises: l’expérience de la ville de Padoue en Italie 1
J Morana, J Gonzalez-Feliu
Gestion 36 (2), 18-26, 2011
252011
Sustainable supply chain management in city logistics solutions: an experience's comeback from Cityporto Padua (Italy)
J Morana, J Gonzalez-Feliu
232009
Le couplage supply chain management-tableau de bord stratégique: une approche exploratoire
J Morana
Aix-Marseille 2, 2002
212002
Quels indicateurs de gestion pour le projet logistique?
J Morana, G Paché
Revue française de gestion, 185-198, 2003
182003
La mutualisation
D Rakotonarivo, J Gonzalez-Feliu, A Aoufi, J Morana
142009
Logistics
J Morana
John Wiley & Sons, 2018
102018
Le tableau de bord durable d'un système mutualisé des livraisons urbaines à l'aune des préoccupations du xxième siècle
J Morana, J Gonzalez-Feliu
Revue française de gestion industrielle 34 (1), 45-65, 2015
102015
Le paradigme pragmatique: une réponse aux problématiques de pilotage par les processus
J Morana
Revue des Sciences de Gestion, 73-87, 2003
102003
La logistique urbaine durable de demain
J Morana
Logistique & Management 23 (2), 7-19, 2015
92015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20