Παρακολούθηση
Roman Feldbauer
Roman Feldbauer
Proxygen GmbH, Vienna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univie.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python
P Virtanen, R Gommers, TE Oliphant, M Haberland, T Reddy, ...
Nature Methods, 1-12, 2020
119122020
Structural Studies of GABAA Receptor Binding Sites: Which Experimental Structure Tells us What?
R Puthenkalam, M Hieckel, X Simeone, C Suwattanasophon, ...
Frontiers in molecular neuroscience 9, 44, 2016
802016
Prediction of microbial phenotypes based on comparative genomics
R Feldbauer, F Schulz, M Horn, T Rattei
BMC bioinformatics 16 (14), 1-8, 2015
332015
A comprehensive empirical comparison of hubness reduction in high-dimensional spaces
R Feldbauer, A Flexer
Knowledge and Information Systems 59 (1), 137-166, 2019
222019
Fast approximate hubness reduction for large high-dimensional data
R Feldbauer, M Leodolter, C Plant, A Flexer
2018 IEEE International Conference on Big Knowledge (ICBK), 358-367, 2018
122018
Centering versus scaling for hubness reduction
R Feldbauer, A Flexer
International Conference on Artificial Neural Networks, 175-183, 2016
92016
DeepNOG: fast and accurate protein orthologous group assignment
R Feldbauer, L Gosch, L Lüftinger, P Hyden, A Flexer, T Rattei
Bioinformatics 36 (22-23), 5304-5312, 2020
72020
scikit-hubness: Hubness Reduction and Approximate Neighbor Search
R Feldbauer, T Rattei, A Flexer
Journal of Open Source Software 5 (45), 2020
52020
Machine learning for microbial phenotype prediction
R Feldbauer
Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016
22016
Efficient Detection of Longitudinal Bacteria Fission Using Transfer Learning in Deep Neural Networks
C Garcia-Perez, K Ito, J Geijo, R Feldbauer, N Schreiber, W Zu Castell
frontiers in microbiology, 1079, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10