Παρακολούθηση
Marco Moretti
Marco Moretti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wsl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving indicator species analysis by combining groups of sites
M De Cáceres, P Legendre, M Moretti
Oikos 119 (10), 1674-1684, 2010
13082010
TRY plant trait database–enhanced coverage and open access
J Kattge, G Bönisch, S Díaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, ...
Global change biology 26 (1), 119-188, 2020
12242020
Towards an integrated understanding of green space in the European built environment
P James, K Tzoulas, MD Adams, A Barber, J Box, J Breuste, T Elmqvist, ...
Urban Forestry & Urban Greening 8 (2), 65-75, 2009
6302009
Functional traits as indicators of biodiversity response to land use changes across ecosystems and organisms
M Vandewalle, F De Bello, MP Berg, T Bolger, S Dolédec, F Dubs, ...
Biodiversity and Conservation 19, 2921-2947, 2010
5772010
CWM and Rao’s quadratic diversity: a unified framework for functional ecology
C Ricotta, M Moretti
Oecologia 167, 181-188, 2011
5292011
Exotic invasive knotweeds (Fallopia spp.) negatively affect native plant and invertebrate assemblages in European riparian habitats
E Gerber, C Krebs, C Murrell, M Moretti, R Rocklin, U Schaffner
Biological conservation 141 (3), 646-654, 2008
3862008
Handbook of protocols for standardized measurement of terrestrial invertebrate functional traits
M Moretti, ATC Dias, F De Bello, F Altermatt, SL Chown, FM Azcárate, ...
Functional Ecology 31 (3), 558-567, 2017
3832017
Research trends in ecosystem services provided by insects
JA Noriega, J Hortal, FM Azcárate, MP Berg, N Bonada, MJI Briones, ...
Basic and applied ecology 26, 8-23, 2018
3182018
Habitat connectivity shapes urban arthropod communities: the key role of green roofs
S Braaker, J Ghazoul, MK Obrist, M Moretti
Ecology 95 (4), 1010-1021, 2014
3052014
Agricultural policies exacerbate honeybee pollination service supply-demand mismatches across Europe
TD Breeze, BE Vaissière, R Bommarco, T Petanidou, N Seraphides, ...
PloS one 9 (1), e82996, 2014
3042014
A novel framework for linking functional diversity of plants with other trophic levels for the quantification of ecosystem services
S Lavorel, J Storkey, RD Bardgett, F De Bello, MP Berg, X Le Roux, ...
Journal of vegetation science 24 (5), 942-948, 2013
2962013
Impacts of urbanisation on biodiversity: the role of species mobility, degree of specialisation and spatial scale
ED Concepción, M Moretti, F Altermatt, MP Nobis, MK Obrist
Oikos 124 (12), 1571-1582, 2015
2832015
Arthropod biodiversity after forest fires: winners and losers in the winter fire regime of the southern Alps
M Moretti, MK Obrist, P Duelli
Ecography 27 (2), 173-186, 2004
2822004
How to manage the urban green to improve bird diversity and community structure
S Fontana, T Sattler, F Bontadina, M Moretti
Landscape and Urban Planning 101 (3), 278-285, 2011
2622011
Biodiversity and resilience of arthropod communities after fire disturbance in temperate forests
M Moretti, P Duelli, MK Obrist
Oecologia 149, 312-327, 2006
2542006
Taxonomical vs. functional responses of bee communities to fire in two contrasting climatic regions
M Moretti, F De Bello, SPM Roberts, SG Potts
Journal of animal ecology, 98-108, 2009
2462009
Response of arthropod species richness and functional groups to urban habitat structure and management
T Sattler, P Duelli, MK Obrist, R Arlettaz, M Moretti
Landscape ecology 25, 941-954, 2010
2402010
Measuring the functional redundancy of biological communities: a quantitative guide
C Ricotta, F de Bello, M Moretti, M Caccianiga, BEL Cerabolini, S Pavoine
Methods in Ecology and Evolution 7 (11), 1386-1395, 2016
2322016
sPlot–A new tool for global vegetation analyses
H Bruelheide, J Dengler, B Jiménez‐Alfaro, O Purschke, SM Hennekens, ...
Journal of Vegetation Science 30 (2), 161-186, 2019
2272019
Brain atrophy accelerates cognitive decline in cerebral small vessel disease: the LADIS study
H Jokinen, J Lipsanen, R Schmidt, F Fazekas, AA Gouw, ...
Neurology 78 (22), 1785-1792, 2012
2002012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20