Παρακολούθηση
Christof Koch
Christof Koch
Chief Scientist, MindScope Program, Allen Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alleninstitute.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis
L Itti, C Koch, E Niebur
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 20 (11), 1254 …, 1998
139111998
Computational modelling of visual attention
L Itti, C Koch
Nature reviews neuroscience 2 (3), 194-203, 2001
59432001
Shifts in selective visual attention: towards the underlying neural circuitry
C Koch, S Ullman
Matters of intelligence: Conceptual structures in cognitive neuroscience …, 1987
51901987
Graph-based visual saliency
J Harel, C Koch, P Perona
Advances in neural information processing systems 19, 2006
45652006
A saliency-based search mechanism for overt and covert shifts of visual attention
L Itti, C Koch
Vision research 40 (10-12), 1489-1506, 2000
40712000
The origin of extracellular fields and currents—EEG, ECoG, LFP and spikes
G Buzsáki, CA Anastassiou, C Koch
Nature reviews neuroscience 13 (6), 407-420, 2012
39722012
Biophysics of computation: information processing in single neurons
C Koch
Oxford university press, 2004
35142004
Towards a neurobiological theory of consciousness
F Crick, C Koch
Seminars in the Neurosciences 2, 263-275, 1990
30391990
An anatomically comprehensive atlas of the adult human brain transcriptome
MJ Hawrylycz, ES Lein, AL Guillozet-Bongaarts, EH Shen, L Ng, JA Miller, ...
Nature 489 (7416), 391-399, 2012
24012012
Computational vision and regularization theory
T Poggio, V Torre, C Koch
Readings in computer vision, 638-643, 1987
22381987
Invariant visual representation by single neurons in the human brain
RQ Quiroga, L Reddy, G Kreiman, C Koch, I Fried
Nature 435 (7045), 1102-1107, 2005
22282005
A mesoscale connectome of the mouse brain
SW Oh, JA Harris, L Ng, B Winslow, N Cain, S Mihalas, Q Wang, C Lau, ...
Nature 508 (7495), 207-214, 2014
21042014
The highly irregular firing of cortical cells is inconsistent with temporal integration of random EPSPs
WR Softky, C Koch
Journal of neuroscience 13 (1), 334-350, 1993
20331993
The quest for consciousness a neurobiological approach
C Koch
19662004
A framework for consciousness
F Crick, C Koch
Nature neuroscience 6 (2), 119-126, 2003
19562003
Modeling attention to salient proto-objects
D Walther, C Koch
Neural networks 19 (9), 1395-1407, 2006
15722006
Fully integrated silicon probes for high-density recording of neural activity
JJ Jun, NA Steinmetz, JH Siegle, DJ Denman, M Bauza, B Barbarits, ...
Nature 551 (7679), 232-236, 2017
14502017
Adult mouse cortical cell taxonomy revealed by single cell transcriptomics
B Tasic, V Menon, TN Nguyen, TK Kim, T Jarsky, Z Yao, B Levi, LT Gray, ...
Nature neuroscience 19 (2), 335-346, 2016
14402016
Are we aware of neural activity in primary visual cortex?
F Crick, C Koch
Nature 375, 121-123, 1995
14361995
The secrets of salient object segmentation
Y Li, X Hou, C Koch, JM Rehg, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
13742014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20