Παρακολούθηση
Ben Niu
Ben Niu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modular control-flow integrity
B Niu, G Tan
Proceedings of the 35th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2014
2982014
Per-Input Control-Flow Integrity
B Niu, G Tan
Proceedings of the 2015 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2015
2162015
RockJIT: Securing just-in-time compilation using modular control-flow integrity
B Niu, G Tan
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
1642014
Methods for enforcing control flow of a computer program
G Tan, B Niu
US Patent 9,361,102, 2016
1412016
Methods for enforcing control flow of a computer program
G Tan, B Niu
US Patent 9,390,260, 2016
1362016
Monitor integrity protection with space efficiency and separate compilation
B Niu, G Tan
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
942013
REPT: Reverse Debugging of Failures in Deployed Software
W Cui, X Ge, B Kasikci, B Niu, U Sharma, R Wang, I Yun
13th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '18), 2018
932018
Reverse debugging of kernel failures in deployed systems
X Ge, B Niu, W Cui
2020 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 20), 281-292, 2020
152020
Enforcing user-space privilege separation with declarative architectures
B Niu, G Tan
Proceedings of the seventh ACM workshop on Scalable trusted computing, 9-20, 2012
152012
Practical Control-Flow Integrity
B Niu
Lehigh University, 2016
132016
Efficient user-space information flow control
B Niu, G Tan
Proceedings of the 8th ACM SIGSAC symposium on Information, computer and …, 2013
102013
MazeRunner: evaluating the attack surface of control-flow integrity policies
D Zeng, B Niu, G Tan
2021 IEEE 20th International Conference on Trust, Security and Privacy in …, 2021
52021
Reverse debugging of software failures
W Cui, X Ge, BCC Kasikci, B Niu, R Wang, I Yun
US Patent 10,565,511, 2020
22020
Improving accuracy and adaptability of SSD failure prediction in hyper-scale data centers
W Hao, B Niu, Y Luo, K Liu, N Liu
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 49 (4), 99-104, 2022
12022
Protecting dynamic code
G Tan, B Niu
The Continuing Arms Race: Code-Reuse Attacks and Defenses, 25-60, 2018
2018
Poster: Chobham: Taming JIT-ROP Attacks
B Niu, G Tan
NDSS, 2015
2015
Poster: uPro: a compartmentalization tool supporting fine-grained and flexible security configuration
B Niu, G Tan
Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications …, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17