Παρακολούθηση
Alexandra Nakou
Alexandra Nakou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα media.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ψηφιακή αφήγηση, μάθηση και εκπαίδευση
Ε Μελιάδου, Α Νάκου, Δ Γκούσκος, Μ Μεϊμάρης
Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως …, 2011
142011
Digital storytelling, learning and education
E Meliadou, A Nakou, D Gouskos, M Meimaris
The International Conference on Open & Distance Education 6, 615-627, 2011
132011
Digital Words of Wisdom?
M Spanoudakis, A Nakou, E Meliadou, D Gouscos, M Meimaris
Cultural Science Journal 8 (2), 108-130, 2015
52015
Η εμπειρία μιας online εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19: Δουλεύοντας εξ αποστάσεως ψηφιακές αφηγήσεις με εκπαιδευτικούς σε τρία νησιά της Ελλάδας
Έ Γιάννου, ΕΕ Καραμαγκιώλη, Γ Κοτρώτσιος, Α Νάκου, Μ Μεϊμάρης
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 11 (8Β), 214-222, 2022
2022
Βιώνοντας τη Δημοκρατία στο Νηπιαγωγείο
Α Νάκου, Μ Ελένη, Δ Γκούσκος
Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΤΕΕΑΠΗ – Παν. Πατρών. 1 (ISBN 978 …, 2022
2022
Εργαστήριο λογοτεχνίας. Διαδικτυακά συνεργατικά …ληρολογήματα με το Μάγο του Οζ
Ε Μελιάδου, Α Νάκου
«I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-414- Διαδικτυακό Περιοδικό, 2014
2014
Πολίτης Νηπιαγωγείου
Α Νάκου
https://aesop.iep.edu.gr/node/24433, 2013
2013
How does it sound? Adding dialogue in silent movies and changing the storyline with 5-year old children.
E MELIADOU, A NAKOU
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8