Παρακολούθηση
Georgios Birmpas
Georgios Birmpas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Maximum Nash welfare and other stories about EFX
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, A Hollender, AA Voudouris
Theoretical Computer Science 863, 69-85, 2021
1082021
Fair division of indivisible goods: A survey
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, AA Voudouris
arXiv preprint arXiv:2202.07551, 2022
762022
Truthful allocation mechanisms without payments: Characterization and implications on fairness
G Amanatidis, G Birmpas, G Christodoulou, E Markakis
Proceedings of the 2017 ACM Conference on Economics and Computation, 545-562, 2017
722017
Comparing approximate relaxations of envy-freeness
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
arXiv preprint arXiv:1806.03114, 2018
702018
On truthful mechanisms for maximin share allocations
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
arXiv preprint arXiv:1605.04026, 2016
642016
Peeking behind the ordinal curtain: Improving distortion via cardinal queries
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, AA Voudouris
Artificial Intelligence 296, 103488, 2021
482021
Fair division of indivisible goods: Recent progress and open questions
G Amanatidis, H Aziz, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, B Li, H Moulin, ...
Artificial Intelligence, 103965, 2023
372023
Coverage, matching, and beyond: new results on budgeted mechanism design
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
Web and Internet Economics: 12th International Conference, WINE 2016 …, 2016
252016
A few queries go a long way: Information-distortion tradeoffs in matching
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, AA Voudouris
Journal of Artificial Intelligence Research 74, 227–261-227–261, 2022
222022
On budget-feasible mechanism design for symmetric submodular objectives
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
Web and Internet Economics: 13th International Conference, WINE 2017 …, 2017
202017
Fairness and efficiency in dag-based cryptocurrencies
G Birmpas, E Koutsoupias, P Lazos, FJ Marmolejo-Cossío
International conference on financial cryptography and data security, 79-96, 2020
192020
Allocating indivisible goods to strategic agents: Pure nash equilibria and fairness
G Amanatidis, G Birmpas, F Fusco, P Lazos, S Leonardi, R Reiffenhäuser
Mathematics of Operations Research, 2023
132023
Optimally deceiving a learning leader in stackelberg games
G Birmpas, J Gan, A Hollender, F Marmolejo, N Rajgopal, A Voudouris
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 20624-20635, 2020
122020
Tight welfare guarantees for pure nash equilibria of the uniform price auction
G Birmpas, E Markakis, O Telelis, A Tsikiridis
Theory of Computing Systems 63, 1451-1469, 2019
102019
Round-robin beyond additive agents: Existence and fairness of approximate equilibria
G Amanatidis, G Birmpas, P Lazos, S Leonardi, R Reiffenhäuser
Proceedings of the 24th ACM Conference on Economics and Computation, 67-87, 2023
92023
Don't Roll the Dice, Ask Twice: The Two-Query Distortion of Matching Problems and Beyond
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, A Voudouris
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 30665-30677, 2022
92022
Parallel contests for crowdsourcing reviews: existence and quality of equilibria
G Birmpas, L Kovalchuk, P Lazos, R Oliynykov
Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies …, 2022
62022
Cost sharing over combinatorial domains: Complement-free cost functions and beyond
G Birmpas, E Markakis, G Schäfer
arXiv preprint arXiv:1910.06384, 2019
42019
Cost-sharing models in participatory sensing
G Birmpas, C Courcoubetis, I Giotis, E Markakis
International Symposium on Algorithmic Game Theory, 43-56, 2015
42015
Fair Division of Indivisible Goods: Recent Progress and Open Questions
G Amanatidis, H Aziz, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, B Li, H Moulin, ...
arXiv preprint arXiv:2208.08782, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20