Παρακολούθηση
Alexandros G Dimakis
Alexandros G Dimakis
Professor, ECE University of Texas at Austin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα austin.utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Network coding for distributed storage systems
AG Dimakis, PB Godfrey, Y Wu, MJ Wainwright, K Ramchandran
Information Theory, IEEE Transactions on 56 (9), 4539-4551, 2010
24782010
Femtocaching: Wireless content delivery through distributed caching helpers
K Shanmugam, N Golrezaei, AG Dimakis, AF Molisch, G Caire
IEEE Transactions on Information Theory 59 (12), 8402-8413, 2013
22042013
Gossip algorithms for distributed signal processing
AG Dimakis, S Kar, JMF Moura, MG Rabbat, A Scaglione
Proceedings of the IEEE 98 (11), 1847-1864, 2010
9882010
Xoring elephants: Novel erasure codes for big data
M Sathiamoorthy, M Asteris, D Papailiopoulos, AG Dimakis, R Vadali, ...
arXiv preprint arXiv:1301.3791, 2013
8962013
A survey on network codes for distributed storage
AG Dimakis, K Ramchandran, Y Wu, C Suh
Proceedings of the IEEE 99 (3), 476-489, 2011
8432011
Compressed sensing using generative models
A Bora, A Jalal, E Price, AG Dimakis
International conference on machine learning, 537-546, 2017
8072017
Femtocaching and device-to-device collaboration: A new architecture for wireless video distribution
N Golrezaei, AF Molisch, AG Dimakis, G Caire
IEEE Communications Magazine 51 (4), 142-149, 2013
7872013
Base-station assisted device-to-device communications for high-throughput wireless video networks
N Golrezaei, P Mansourifard, AF Molisch, AG Dimakis
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (7), 3665-3676, 2014
5612014
Locally repairable codes
DS Papailiopoulos, AG Dimakis
IEEE Transactions on Information Theory 60 (10), 5843-5855, 2014
5602014
Gradient coding: Avoiding stragglers in distributed learning
R Tandon, Q Lei, AG Dimakis, N Karampatziakis
International Conference on Machine Learning, 3368-3376, 2017
538*2017
Deep learning techniques for inverse problems in imaging
G Ongie, A Jalal, CA Metzler, RG Baraniuk, AG Dimakis, R Willett
IEEE Journal on Selected Areas in Information Theory 1 (1), 39-56, 2020
4582020
Decentralized erasure codes for distributed networked storage
AG Dimakis, V Prabhakaran, K Ramchandran
IEEE/ACM Transactions on Networking (TON) 14 (SI), 2809-2816, 2006
3692006
Geographic gossip: efficient aggregation for sensor networks
AG Dimakis, AD Sarwate, MJ Wainwright
Proceedings of the 5th international conference on Information processing in …, 2006
2722006
Ubiquitous access to distributed data in large-scale sensor networks through decentralized erasure codes
AG Dimakis, V Prabhakaran, K Ramchandran
Proceedings of the 4th international symposium on Information processing in …, 2005
2712005
Locality and availability in distributed storage
AS Rawat, DS Papailiopoulos, AG Dimakis, S Vishwanath
IEEE Transactions on Information Theory 62 (8), 4481-4493, 2016
2662016
Simple Regenerating Codes: Network Coding for Cloud Storage
DS Papailiopoulos, J Luo, AG Dimakis, C Huang, J Li
Arxiv preprint arXiv:1109.0264, 2011
2482011
Optimal locally repairable codes and connections to matroid theory
I Tamo, DS Papailiopoulos, AG Dimakis
IEEE Transactions on Information Theory 62 (12), 6661-6671, 2016
2432016
Geographic gossip: Efficient averaging for sensor networks
ADG Dimakis, AD Sarwate, MJ Wainwright
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (3), 1205-1216, 2008
2422008
Efficient algorithms for renewable energy allocation to delay tolerant consumers
MJ Neely, AS Tehrani, AG Dimakis
2010 First IEEE International Conference on Smart Grid Communications, 549-554, 2010
2382010
Causalgan: Learning causal implicit generative models with adversarial training
M Kocaoglu, C Snyder, AG Dimakis, S Vishwanath
arXiv preprint arXiv:1709.02023, 2017
2352017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20