Παρακολούθηση
Francesco Paolo Schena
Francesco Paolo Schena
Professor of Nephrology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sirolimus for Kaposi's sarcoma in renal-transplant recipients
G Stallone, A Schena, B Infante, S Di Paolo, A Loverre, G Maggio, ...
New England Journal of Medicine 352 (13), 1317-1323, 2005
10992005
Renoprotective properties of ACE-inhibition in non-diabetic nephropathies with non-nephrotic proteinuria
P Ruggenenti, A Perna, G Gherardi, G Garini, C Zoccali, M Salvadori, ...
The Lancet 354 (9176), 359-364, 1999
10831999
The Oxford classification of IgA nephropathy: rationale, clinicopathological correlations, and classification
AWG of the International, IAN Network, DC Cattran, R Coppo, HT Cook, ...
Kidney international 76 (5), 534-545, 2009
10712009
The Oxford classification of IgA nephropathy: pathology definitions, correlations, and reproducibility
AWG of the International, IAN Network, ISD Roberts, HT Cook, S Troyanov, ...
Kidney international 76 (5), 546-556, 2009
8812009
Pathogenetic mechanisms of diabetic nephropathy
FP Schena, L Gesualdo
Journal of the American society of nephrology 16 (3 suppl 1), S30-S33, 2005
7972005
Conversion from calcineurin inhibitors to sirolimus maintenance therapy in renal allograft recipients: 24-month efficacy and safety results from the CONVERT trial
FP Schena, MD Pascoe, J Alberu, M del Carmen Rial, R Oberbauer, ...
Transplantation 87 (2), 233-242, 2009
6632009
Effects of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists on mortality and renal outcomes in diabetic nephropathy: systematic review
GFM Strippoli, M Craig, JJ Deeks, FP Schena, JC Craig
Bmj 329 (7470), 828, 2004
4842004
IgA nephropathy, the most common cause of glomerulonephritis, is linked to 6q22–23
AG Gharavi, Y Yan, F Scolari, FP Schena, GM Frasca, GM Ghiggeri, ...
Nature genetics 26 (3), 354-357, 2000
4242000
Predictors of bleeding complications in percutaneous ultrasound-guided renal biopsy
C Manno, GFM Strippoli, L Arnesano, C Bonifati, N Campobasso, ...
Kidney international 66 (4), 1570-1577, 2004
4122004
Disease-associated Bias in T Helper Type 1 (Th1)/Th2 CD4+ T Cell Responses Against MAGE-6 in HLA-DRB10401+ Patients With Renal Cell Carcinoma or …
T Tatsumi, LS Kierstead, E Ranieri, L Gesualdo, FP Schena, JH Finke, ...
The Journal of experimental medicine 196 (5), 619-628, 2002
3912002
A retrospective analysis of the natural history of primary IgA nephropathy worldwide
FP Schena
The American journal of medicine 89 (2), 209-215, 1990
3681990
The number, quality, and coverage of randomized controlled trials in nephrology
GFM Strippoli, JC Craig, FP Schena
Journal of the American Society of Nephrology 15 (2), 411-419, 2004
3612004
Randomized controlled clinical trial of corticosteroids plus ACE-inhibitors with long-term follow-up in proteinuric IgA nephropathy
C Manno, DD Torres, M Rossini, F Pesce, FP Schena
Nephrology Dialysis Transplantation 24 (12), 3694-3701, 2009
3482009
A randomized, multicenter study of steroid avoidance, early steroid withdrawal or standard steroid therapy in kidney transplant recipients
F Vincenti, FP Schena, S Paraskevas, IA Hauser, RG Walker, J Grinyo, ...
American journal of transplantation 8 (2), 307-316, 2008
3332008
IgA nephropathy
KN Lai, SCW Tang, FP Schena, J Novak, Y Tomino, AB Fogo, ...
Nature reviews Disease primers 2 (1), 1-20, 2016
3282016
Long-term benefits with sirolimus-based therapy after early cyclosporine withdrawal
H Kreis, R Oberbauer, JM Campistol, T Mathew, P Daloze, FP Schena, ...
Journal of the American Society of Nephrology 15 (3), 809-817, 2004
3002004
The Italian experience of the national registry of renal biopsies
L Gesualdo, AM Di Palma, LF Morrone, GF Strippoli, FP Schena
Kidney international 66 (3), 890-894, 2004
2972004
Survey of the Italian Registry of Renal Biopsies. Frequency of the renal diseases for 7 consecutive years. The Italian Group of Renal Immunopathology.
FP Schena
Nephrology, dialysis, transplantation: official publication of the European …, 1997
2941997
Long-term prognosis of Henoch-Schönlein nephritis in adults and children. Italian Group of Renal Immunopathology Collaborative Study on Henoch-Schönlein purpura.
R Coppo, G Mazzucco, L Cagnoli, A Lupo, FP Schena
Nephrology, dialysis, transplantation: official publication of the European …, 1997
2781997
Mitochondrial dysregulation and oxidative stress in patients with chronic kidney disease
S Granata, G Zaza, S Simone, G Villani, D Latorre, P Pontrelli, M Carella, ...
BMC genomics 10 (1), 1-13, 2009
2632009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20