Παρακολούθηση
Marko Tkalcic
Marko Tkalcic
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα famnit.upr.si - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Colour spaces: perceptual, historical and applicational background
M Tkalcic, JF Tasic
EUROCON 2003. Computer as a Tool. The IEEE Region 8 1, 304-308 vol. 1, 2003
5832003
Fusing social media cues: personality prediction from twitter and instagram
M Skowron, M Tkalčič, B Ferwerda, M Schedl
Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web …, 2016
1532016
Personality-based active learning for collaborative filtering recommender systems
M Elahi, M Braunhofer, F Ricci, M Tkalcic
Congress of the Italian Association for Artificial Intelligence, 360-371, 2013
1382013
Predicting and Detecting the Relevant Contextual Information in a Movie-Recommender System
A Odić, M Tkalčič, JF Tasič, A Košir
Interacting with Computers 25 (1), 74-90, 2013
1302013
Using affective parameters in a content-based recommender system for images
M Tkalčič, U Burnik, A Košir
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-33, 2010
1212010
Predicting Personality Traits with Instagram Pictures
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
Proceedings of the 3rd Workshop on Emotions and Personality in Personalized …, 2015
1192015
Database for contextual personalization
A Košir, A Odic, M Kunaver, M Tkalcic, JF Tasic
Elektrotehniški vestnik 78 (5), 270-274, 2011
1132011
Personality and Recommender Systems
M Tkalcic, L Chen
Recommender Systems Handbook, 715-739, 2015
1102015
Group Recommender Systems: An Introduction
A Felfernig, L Boratto, M Stettinger, M Tkalčič
Springer International Publishing, 2018
1092018
Personality based user similarity measure for a collaborative recommender system
M Tkalcic, M Kunaver, J Tasic, A Košir
Proceedings of the 5th Workshop on Emotion in Human-Computer Interaction …, 2009
1052009
Affective recommender systems: the role of emotions in recommender systems
M Tkalcic, A Kosir, J Tasic
Proc. The RecSys 2011 Workshop on Human Decision Making in Recommender …, 2011
1032011
Affective recommender systems: the role of emotions in recommender systems
M Tkalcic, A Košir, J Tasic
Proceedings of the RecSys 2011 Workshop on Human Decision Making in …, 2011
1032011
Using instagram picture features to predict users’ personality
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
International Conference on Multimedia Modeling, 850-861, 2016
972016
Personality Traits Predict Music Taxonomy Preferences
B Ferwerda, E Yang, M Schedl, M Tkalcic
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human …, 2015
932015
The million musical tweets dataset: What can we learn from microblogs
D Hauger, M Schedl, A Košir, M Tkalcic
Proceedings of the 14th International Society for Music Information …, 2013
92*2013
Relevant context in a movie recommender system: Users' opinion vs. statistical detection
A Odić, M Tkalčič, J Tasič, A Košir
CEUR-WS. org, 2012
892012
Affective labeling in a content-based recommender system for images
M Tkalcic, A Odic, A Kosir, J Tasic
IEEE Transactions on multimedia 15 (2), 391 - 400, 2013
842013
Personality & emotional states: Understanding users’ music listening needs
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
User Modeling, Adaptation, and Personalization, 2015
662015
Predicting Users' Personality from Instagram Pictures: Using Visual and/or Content Features?
B Ferwerda, M Tkalcic
Proceedings of the 26th Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2018
602018
Addressing the New User Problem with a Personality Based User Similarity Measure
M Tkalcic, M Kunaver, A Košir, J Tasic
Joint Proceedings of the Workshop on Decision Making and Recommendation …, 2011
582011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20