Παρακολούθηση
Farshad Bakhshandegan Moghaddam
Farshad Bakhshandegan Moghaddam
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bonn.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring The Semantic Gap for Movie Recommendation
M Elahi, Y Deldjoo, F Bakhshandegan Moghaddam, L Cella, S Cereda, ...
11th ACM Conference of Recommender Systems (RecSys 2017), 2017
482017
Recsys challenge 2019: Session-based hotel recommendations
P Knees, Y Deldjoo, FB Moghaddam, J Adamczak, GP Leyson, P Monreal
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 570-571, 2019
192019
Cold start solutions for recommendation systems
FB Moghaddam, M Elahi
Big Data Recommender Systems: Recent Trends and Advances, 2019
152019
Session-based hotel recommendations: Challenges and future directions
J Adamczak, GP Leyson, P Knees, Y Deldjoo, FB Moghaddam, ...
arXiv preprint arXiv:1908.00071, 2019
142019
How to combine visual features with tags to improve movie recommendation accuracy?
Y Deldjoo, M Elahi, P Cremonesi, FB Moghaddam, ALE Caielli
International conference on electronic commerce and web technologies, 34-45, 2016
142016
Exploring the power of visual features for the recommendation of movies
MH Rimaz, M Elahi, F Bakhshandegan Moghadam, C Trattner, ...
Proceedings of the 27th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2019
132019
Predicting Movie Popularity and Ratings with Visual Features
F Bakhshandegan Moghaddam, M Elahi, R Hosseini, C Trattner, ...
14th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2019
112019
Wikipedia Infobox Type Prediction Using Embeddings
R Biswas, R Türker, F Bakhshandegan Moghaddam, M Koutraki, H Sack
Workshop on Deep Learning for Knowledge Graphs and Semantic Technologies …, 2018
112018
Using Voronoi diagrams to solve a hybrid facility location problem with attentive facilities
A Didandeh, BS Bigham, M Khosravian, FB Moghaddam
Information Sciences 234, 203-216, 2013
112013
Visually-aware video recommendation in the cold start
M Elahi, R Hosseini, MH Rimaz, FB Moghaddam, C Trattner
Proceedings of the 31st ACM Conference on Hypertext and Social Media, 225-229, 2020
62020
Literal2Feature: An automatic scalable RDF graph feature extractor
F Bakhshandegan Moghaddam, C Draschner, J Lehmann, H Jabeen
SEMANTiCS, 74-88, 2021
52021
Session-based hotel recommendations dataset: As part of the ACM recommender system challenge 2019
J Adamczak, Y Deldjoo, FB Moghaddam, P Knees, GP Leyson, P Monreal
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 12 (1), 1-20, 2020
52020
Temporal role annotation for named entities
M Koutraki, F Bakhshandegan-Moghaddam, H Sack
Procedia Computer Science 137, 223-234, 2018
32018
DistRDF2ML-Scalable Distributed In-Memory Machine Learning Pipelines for RDF Knowledge Graphs
CF Draschner, C Stadler, F Bakhshandegan Moghaddam, J Lehmann, ...
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information …, 2021
22021
Recommending videos in cold start with automatic visual tags
M Elahi, F Bakhshandegan Moghaddam, R Hosseini, MH Rimaz, ...
Adjunct Proceedings of the 29th ACM Conference on User Modeling, Adaptation …, 2021
22021
EXpertise-boosted Model for Trust-based Recommendation System Based on Supervised Random WAlk
F Bakhshandegan Moghaddam, B Sadeghi Bigham
Computing & Informatics 37 (5), 1209-1230, 2018
22018
Semantic Analytics in the Palm of Your Browser
CF Draschner, FB Moghaddam, J Lehmann, H Jabeen
Big Data Analytics 3rd Summer School, 2021
12021
AudioLens: Audio-Aware Video Recommendation for Mitigating New Item Problem
MH Rimaz, R Hosseini, M Elahi, FB Moghaddam
International Conference on Service-Oriented Computing, 365-378, 2020
12020
DistAD: A Distributed Generic Anomaly Detection Framework over Large KGs
FB Moghaddam, J Lehmann, H Jabeen
IEEE International Conference on SEMANTIC COMPUTING, 2022
2022
Semantic Web Analysis with Flavor of Micro-Services
F Bakhshandegan Moghaddam, CF Draschner, J Lehmann, H Jabeen
Big Data Analytics 3rd Summer School, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20