Παρακολούθηση
Jim Hendler
Jim Hendler
Professor of computer science, RPI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.rpi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The semantic web
T Berners-Lee, J Hendler, O Lassila
Scientific American, 2001
293932001
OWL web ontology language reference
M Dean, AT Schreiber, S Bechofer, FAH van Harmelen, J Hendler, ...
World Wide Web Consortium, 2004
1866*2004
Agents and the semantic web
J Hendler
IEEE Intelligent systems 16 (2), 30-37, 2001
17842001
Semantic web for the working ontologist: effective modeling in RDFS and OWL
D Allemang, J Hendler
Elsevier, 2011
17462011
OWL web ontology language reference
S Bechhofer, F Van Harmelen, J Hendler, I Horrocks, DL McGuinness, ...
W3C recommendation 10 (2), 1-53, 2004
17152004
HTN planning for web service composition using SHOP2
E Sirin, B Parsia, D Wu, J Hendler, D Nau
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 1 (4), 377-396, 2004
10632004
HTN planning: Complexity and expressivity
K Erol, J Hendler, DS Nau
Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence, 1123-1123, 1995
10341995
Spinning the Semantic Web: bringing the World Wide Web to its full potential
D Fensel, JA Hendler, H Lieberman
MIT press, 2005
8372005
Semi-automatic composition of web services using semantic descriptions
E Sirin, J Hendler, B Parsia
1st Workshop on Web Services: Modeling, Architecture and Infrastructure, 17-24, 2003
7252003
Trust networks on the semantic web
J Golbeck, B Parsia, J Hendler
Cooperative Information Agents VII: 7th International Workshop, CIA 2003 …, 2003
6862003
Inferring binary trust relationships in web-based social networks
J Golbeck, J Hendler
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 6 (4), 497-529, 2006
6472006
Readings in planning
J Allen, JA Hendler, A Tate
Morgan Kaufmann Pub, 1990
6281990
The DARPA agent markup language
J Hendler, DL McGuinness
IEEE Intelligent systems 15 (6), 67-73, 2000
6232000
UMCP: A Sound and Complete Procedure for Hierarchical Task-network Planning.
K Erol, JA Hendler, DS Nau
Aips 94, 249-254, 1994
6081994
Automating DAML-S web services composition using SHOP2
D Wu, B Parsia, E Sirin, J Hendler, D Nau
The Semantic Web-ISWC 2003: Second International Semantic Web Conference …, 2003
6062003
A framework for web science
T Berners-Lee, W Hall, JA Hendler, K O'Hara, N Shadbolt, DJ Weitzner
Foundations and Trends® in Web Science 1 (1), 1-130, 2006
5852006
Information accountability
DJ Weitzner, H Abelson, T Berners-Lee, J Feigenbaum, J Hendler, ...
Communications of the ACM 51 (6), 82-87, 2008
5592008
DAML+ OIL: an ontology language for the Semantic Web
DL McGuinness, R Fikes, J Hendler, LA Stein
IEEE Intelligent Systems 17 (5), 72-80, 2002
5452002
Intelligent scheduling
M Zweben, M Fox
Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1994
5341994
A portrait of the Semantic Web in action
J Heflin, J Hendler
IEEE Intelligent Systems 16 (2), 54-59, 2001
528*2001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20