Παρακολούθηση
Patrick Lewis
Patrick Lewis
UCL, Research Scientist Meta AI - FAIR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Language models as knowledge bases?
F Petroni, T Rocktäschel, P Lewis, A Bakhtin, Y Wu, AH Miller, S Riedel
EMNLP 2019, 2019
10392019
Dense passage retrieval for open-domain question answering
V Karpukhin, B Oğuz, S Min, P Lewis, L Wu, S Edunov, D Chen, W Yih
EMNLP 2020, 2020
10002020
Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks
P Lewis, E Perez, A Piktus, F Petroni, V Karpukhin, N Goyal, H Küttler, ...
NeurIPS 2020, 2020
4842020
Mlqa: Evaluating cross-lingual extractive question answering
P Lewis, B Oğuz, R Rinott, S Riedel, H Schwenk
ACL 2020, 2019
2392019
KILT: a benchmark for knowledge intensive language tasks
F Petroni, A Piktus, A Fan, P Lewis, M Yazdani, N De Cao, J Thorne, ...
NAACL 2021, 2020
1742020
Question and answer test-train overlap in open-domain question answering datasets
P Lewis, P Stenetorp, S Riedel
EACL 2021, 2020
1252020
Unsupervised question answering by cloze translation
P Lewis, L Denoyer, S Riedel
ACL 2019, 2019
1122019
Interpretation of natural language rules in conversational machine reading
M Saeidi, M Bartolo, P Lewis, S Singh, T Rocktäschel, M Sheldon, ...
EMNLP 2018, 2018
1072018
How Context Affects Language Models' Factual Predictions
F Petroni, P Lewis, A Piktus, T Rocktäschel, Y Wu, AH Miller, S Riedel
AKBC 2020, 2020
932020
Unsupervised question decomposition for question answering
E Perez, P Lewis, W Yih, K Cho, D Kiela
EMNLP 2020, 2020
832020
Paq: 65 million probably-asked questions and what you can do with them
P Lewis, Y Wu, L Liu, P Minervini, H Küttler, A Piktus, P Stenetorp, ...
TACL 2021, 2021
822021
Pretrained language models for biomedical and clinical tasks: Understanding and extending the state-of-the-art
P Lewis, M Ott, J Du, V Stoyanov
Proceedings of the 3rd Clinical Natural Language Processing Workshop, 146-157, 2020
682020
Answering Complex Open-Domain Questions with Multi-Hop Dense Retrieval
W Xiong, XL Li, S Iyer, J Du, P Lewis, WY Wang, Y Mehdad, W Yih, ...
ICLR 2021, 2020
66*2020
NeurIPS 2020 EfficientQA competition: Systems, analyses and lessons learned
S Min, J Boyd-Graber, C Alberti, D Chen, E Choi, M Collins, K Guu, ...
PMLR Volume 133, 2021
482021
Domain-matched pre-training tasks for dense retrieval
B Oğuz, K Lakhotia, A Gupta, P Lewis, V Karpukhin, A Piktus, X Chen, ...
NAACL Findings 2022, 2021
292021
Salient Phrase Aware Dense Retrieval: Can a Dense Retriever Imitate a Sparse One?
X Chen, K Lakhotia, B Oğuz, A Gupta, P Lewis, S Peshterliev, Y Mehdad, ...
arXiv preprint arXiv:2110.06918, 2021
172021
Few-shot learning with retrieval augmented language models
G Izacard, P Lewis, M Lomeli, L Hosseini, F Petroni, T Schick, ...
arXiv preprint arXiv:2208.03299, 2022
152022
The Web Is Your Oyster--Knowledge-Intensive NLP against a Very Large Web Corpus
A Piktus, F Petroni, V Karpukhin, D Okhonko, S Broscheit, G Izacard, ...
arXiv preprint arXiv:2112.09924, 2021
142021
Challenges in generalization in open domain question answering
L Liu, P Lewis, S Riedel, P Stenetorp
NAACL Findings 2022, 2021
142021
Autoregressive search engines: Generating substrings as document identifiers
M Bevilacqua, G Ottaviano, P Lewis, W Yih, S Riedel, F Petroni
NeurIPS 2022, 2022
122022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20