Παρακολούθηση
Gábor Berend
Gábor Berend
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.u-szeged.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Opinion expression mining by exploiting keyphrase extraction
G Berend
Asian Federation of Natural Language Processing, 2011
1042011
Multiword expressions and named entities in the Wiki50 corpus
V Vincze, I Nagy, G Berend
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2011
68*2011
SZTERGAK: Feature engineering for keyphrase extraction
G Berend, R Farkas
ACL, 2010
502010
Detecting noun compounds and light verb constructions: a contrastive study
V Vincze, I Nagy, G Berend
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: from Parsing and …, 2011
462011
Sparse coding of neural word embeddings for multilingual sequence labeling
G Berend
Transactions of the Association for Computational Linguistics 5, 247-261, 2017
222017
Szte-nlp: Sentiment detection on twitter messages
V Hangya, G Berend, R Farkas
Association for Computational Linguistics 2, 549-553, 2013
182013
Domain-dependent identification of multiword expressions
I Nagy, V Vincze, G Berend
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2011
142011
Noun compound and named entity recognition and their usability in keyphrase extraction
I Nagy, G Berend, V Vincze
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2011
142011
Exploiting extra-textual and linguistic information in keyphrase extraction
G Berend
Natural Language Engineering 22 (1), 73-95, 2016
13*2016
Opinion Mining in Hungarian based on textual and graphical clues
G Berend, R Farkas
Proceedings of the 8th conference on Simulation, modelling and optimization …, 2008
132008
Uszeged: Correction type-sensitive normalization of english tweets using efficiently indexed n-gram statistics
G Berend, E Tasnádi
Proceedings of the Workshop on Noisy User-generated Text, 120-125, 2015
122015
Automatic free-text-tagging of online news archives
R Farkas, G Berend, I Hegedűs, A Kárpáti, B Krich
ECAI 2010, 529-534, 2010
122010
300-sparsans at SemEval-2018 Task 9: Hypernymy as interaction of sparse attributes
G Berend, M Makrai, P Földiák
Proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, 928-934, 2018
112018
Sparsity makes sense: Word sense disambiguation using sparse contextualized word representations
G Berend
Association for Computational Linguistics (ACL), 2020
102020
Lfg-based features for noun number and article grammatical errors
G Berend, V Vincze, S Zarriess, R Farkas
Association for Computational Linguistics, 2013
102013
SZTE-NLP: Aspect level opinion mining exploiting syntactic cues.
V Hangya, G Berend, I Varga, R Farkas
SemEval@ COLING, 610-614, 2014
82014
Supervised prediction of social network links using implicit sources of information
E Tasnádi, G Berend
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1117-1122, 2015
72015
Entitásorientált véleménydetekció webes híranyagokból
V Hangya, R Farkas, G Berend
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2015
72015
How to evaluate opinionated keyphrase extraction?
G Berend, V Vincze
Proceedings of the 3rd Workshop in Computational Approaches to Subjectivity …, 2012
62012
ProsperAMnet at FinCausal 2020, Task 1 & 2: Modeling causality in financial texts using multi-headed transformers
Z Szántó, G Berend
Proceedings of the 1st Joint Workshop on Financial Narrative Processing and …, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20