Παρακολούθηση
Marco Anzidei
Marco Anzidei
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ingv.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kinematics of the Western Africa-Eurasia plate boundary from focal mechanisms and GPS data
E Serpelloni, G Vannucci, S Pondrelli, A Argnani, G Casula, M Anzidei, ...
Geophysical Journal International 169 (3), 1180-1200, 2007
6572007
Sea level change along the Italian coast during the Holocene and projections for the future
K Lambeck, F Antonioli, M Anzidei, L Ferranti, G Leoni, G Scicchitano, ...
Quaternary International 232 (1-2), 250-257, 2011
5162011
Crustal velocity and strain-rate fields in Italy and surrounding regions: new results from the analysis of permanent and non-permanent GPS networks
E Serpelloni, M Anzidei, P Baldi, G Casula, A Galvani
Geophysical Journal International 161 (3), 861-880, 2005
4112005
Sea level in Roman time in the Central Mediterranean and implications for recent change
K Lambeck, M Anzidei, F Antonioli, A Benini, A Esposito
Earth and Planetary Science Letters 224 (3-4), 563-575, 2004
3582004
Sea level change during the Holocene in Sardinia and in the northeastern Adriatic (central Mediterranean Sea) from archaeological and geomorphological data.
LS Antonioli, F. , M. Anzidei, K. Lambeck, R. Auriemma, D. Gaddi, S. Furlani ...
Quaternary Science Reviews, 2463–2486, 2007
2972007
Late Quaternary sea-level changes and early human societies in the central and eastern Mediterranean Basin: An interdisciplinary review
J Benjamin, A Rovere, A Fontana, S Furlani, M Vacchi, RH Inglis, E Galili, ...
Quaternary International 449, 29-57, 2017
2552017
Understanding sea level rise and variability
J Church, S Wilson, P Woodworth, T Aarup
Eos, Transactions American Geophysical Union 88 (4), 43-43, 2007
2332007
Coseismic deformation of the destructive April 6, 2009 L'Aquila earthquake (central Italy) from GPS data
M Anzidei, E Boschi, V Cannelli, R Devoti, A Esposito, A Galvani, D Melini, ...
Geophysical Research Letters 36 (17), 2009
2262009
Sea-level rise and potential drowning of the Italian coastal plains: Flooding risk scenarios for 2100
F Antonioli, M Anzidei, A Amorosi, VL Presti, G Mastronuzzi, G Deiana, ...
Quaternary Science Reviews 158, 29-43, 2017
2062017
Geodetic model of the 2016 Central Italy earthquake sequence inferred from InSAR and GPS data
D Cheloni, V De Novellis, M Albano, A Antonioli, M Anzidei, S Atzori, ...
Geophysical Research Letters 44 (13), 6778-6787, 2017
1972017
Paleoenvironmental records, geophysical modelling and reconstruction of sea level trends and variability on centennial and longer time scales
K Lambeck, CD Woodroffe, F Antonioli, M Anzidei, WR Gehrels, J Laborel, ...
Understanding sea level rise and variability, 61-121, 2010
1572010
The September 26, 1997 Colfiorito, Italy, earthquakes: modeled coseismic surface displacement from SAR interferometry and GPS
S Stramondo, M Tesauro, P Briole, E Sansosti, S Salvi, R Lanari, ...
Geophysical research letters 26 (7), 883-886, 1999
1481999
Tidal notches in Mediterranean Sea: a comprehensive analysis
F Antonioli, VL Presti, A Rovere, L Ferranti, M Anzidei, S Furlani, ...
Quaternary Science Reviews 119, 66-84, 2015
1272015
A combined velocity field of the Mediterranean region
R Devoti, N d'Agostino, E Serpelloni, G Pietrantonio, F Riguzzi, ...
Annals of Geophysics, 2017
1242017
Coastal structure, sea-level changes and vertical motion of the land in the Mediterranean
M Anzidei, K Lambeck, F Antonioli, S Furlani, G Mastronuzzi, E Serpelloni, ...
Geological Society, London, Special Publications 388 (1), 453-479, 2014
1192014
Sea level change and vertical land movements since the last two millennia along the coasts of southwestern Turkey and Israel
M Anzidei, F Antonioli, A Benini, K Lambeck, D Sivan, E Serpelloni, ...
Quaternary International 232 (1-2), 13-20, 2011
1122011
The 2002–2003 submarine gas eruption at Panarea volcano (Aeolian Islands, Italy): Volcanology of the seafloor and implications for the hazard scenario
A Esposito, G Giordano, M Anzidei
Marine Geology 227 (1-2), 119-134, 2006
1112006
Strain accumulation across the Messina Straits and kinematics of Sicily and Calabria from GPS data and dislocation modeling
E Serpelloni, R Bürgmann, M Anzidei, P Baldi, BM Ventura, E Boschi
Earth and Planetary Science Letters 298 (3-4), 347-360, 2010
1092010
Insights into present‐day crustal motion in the central Mediterranean area from GPS surveys
M Anzidei, P Baldi, G Casula, A Galvani, E Mantovani, A Pesci, F Riguzzi, ...
Geophysical Journal International 146 (1), 98-110, 2001
1082001
Syn‐convergent extension observed using the RETREAT GPS network, northern Apennines, Italy
RA Bennett, E Serpelloni, S Hreinsdóttir, MT Brandon, G Buble, T Basic, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 117 (B4), 2012
1052012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20