Παρακολούθηση
irimia elena
irimia elena
Scientific Researcher, Research Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα racai.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2392018
The reference corpus of the contemporary Romanian language (CoRoLa)
VB Mititelu, D Tufiş, E Irimia
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
572018
Little strokes fell great oaks: creating CoRoLa, the reference corpus of contemporary Romanian
D Tufiș, V Barbu Mititelu, E Irimia, V Păiș, R Ion, N Diewald, M Mitrofan, ...
Editura Academiei Române, 2019
262019
ROMBAC: The Romanian Balanced Annotated Corpus.
R Ion, E Irimia, D Stefanescu, D Tufis
LREC, 339-344, 2012
252012
The romanian treebank annotated according to universal dependencies
V Barbu Mititelu, R Ion, R Simionescu, E Irimia, CA Perez
Proceedings of the tenth international conference on natural language …, 2016
242016
CoRoLa―The Reference Corpus of Contemporary Romanian Language.
VB Mititelu, E Irimia, D Tufis
LREC, 1235-1239, 2014
232014
The Romanian language in the digital age
D Trandabăț, E Irimia, VB Mititelu, D Cristea, D Tufiş
Springer-Verlag, 2012
23*2012
The MARCELL legislative corpus
T Váradi, S Koeva, M Yamalov, M Tadić, B Sass, B Nitoń, M Ogrodniczuk, ...
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference …, 2020
222020
An expectation maximization algorithm for textual unit alignment
R Ion, A Ceauşu, E Irimia
Proceedings of the 4th workshop on building and using comparable corpora …, 2011
222011
RoCo_News-A Hand Validated Journalistic Corpus of Romanian
D Tufiş, E Irimia
Proceedings of the 5th LREC Conference, Genoa, Italy, 869-872, 2006
212006
The romanian language in the digital age
D Trandabat, E Irimia, VB Mititelu, D Cristea, D Tufis
META-NET White Paper Studies. Springer, 2012
182012
Computer assisted optical podoscope for orthostatic measurements
S Crisan, VD Zaharia, C Curta, ED Irimia
International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through …, 2011
142011
Larraitz Uria, Viktor Varga, Veronika Vincze, Zdenek ˇZabokrtský, Daniel Zeman, and Hanzhi Zhu. 2015
J Nivre, MJA ˇZeljko Agic, M Asahara, A Atutxa, M Ballesteros, J Bauer, ...
Universal dependencies 1, 0
14
Ebmt experiments for the english-romanian language pair
E Irimia
Recent Advances in Intelligent Information Systems, 91-102, 2009
112009
The ipr-cleared corpus of contemporary written and spoken romanian language
D Tufiş, VB Mititelu, E Irimia, ŞD Dumitrescu, T Boroş
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
102016
A trainable multi-factored QA system
R Ion, D Ştefănescu, A Ceauşu, D Tufiş, E Irimia, V Barbu Mititelu
Multilingual Information Access Evaluation I. Text Retrieval Experiments …, 2010
102010
The provisional structure of the reference corpus of the contemporary Romanian language (CoRoLa)
VB Mititelu, E Irimia
Proceedings of the 10th Intl. Conference “Linguistic Resources and Tools for …, 2014
92014
Building a Romanian Dependency Treebank
E Irimia, VB Mititelu
Proceedings of Corpus Linguistics, 2015
82015
Extragerea colocatiilor dintr-un text
D Stefanescu, D Tufis, E Irimia
Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii române …, 2006
82006
A dialog manager for micro-worlds
R Ion, VG Badea, G Cioroiu, VB Mititelu, E Irimia, M Mitrofan, D Tufis
Studies in informatics and control 29 (4), 411-420, 2020
72020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20