Παρακολούθηση
Andrea D. Phillott
Andrea D. Phillott
FLAME University, Pune, India
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα flame.edu.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spread of chytridiomycosis has caused the rapid global decline and extinction of frogs
LF Skerratt, L Berger, R Speare, S Cashins, KR McDonald, AD Phillott, ...
EcoHealth 4 (2), 125-134, 2007
14542007
Are we working towards global research priorities for management and conservation of sea turtles?
AF Rees, J Alfaro-Shigueto, PCR Barata, KA Bjorndal, AB Bolten, ...
Endangered Species Research 31, 337-382, 2016
2342016
Minimising exposure of amphibians to pathogens during field studies
AD Phillott, R Speare, HB Hines, LF Skerratt, E Meyer, KR McDonald, ...
Diseases of Aquatic Organisms 92 (2-3), 175-185, 2010
1312010
Chytridiomycosis and Seasonal Mortality of Tropical Stream‐Associated Frogs 15 Years after Introduction of Batrachochytrium dendrobatidis
AD Phillott, LF Grogan, SD Cashins, KR McDonald, LEE Berger, ...
Conservation Biology 27 (5), 1058-1068, 2013
1002013
BSA reduces inhibition in a TaqMan® assay for the detection of Batrachochytrium dendrobatidis
S Garland, A Baker, AD Phillott, LF Skerratt
Diseases of Aquatic Organisms 92 (2-3), 113-116, 2010
1002010
Global distribution of two fungal pathogens threatening endangered sea turtles
JM Sarmiento-Ramirez, E Abella-Perez, AD Phillott, J Sim, P Van West, ...
PLoS One 9 (1), e85853, 2014
872014
Toe-clipping as an acceptable method of identifying individual anurans in mark recapture studies
AD Phillott, LF Skerratt, KR McDonald, FL Lemckert, HB Hines, JM Clarke, ...
Herpetological Review 38, 305-308, 2007
832007
The distribution of failed eggs and the appearance of fungi in artificial nests of green (Chelonia mydas) and loggerhead (Caretta caretta) sea turtles
AD Phillott, CJ Parmenter
Australian Journal of Zoology 49 (6), 713-718, 2001
702001
The distribution and host range of the pandemic disease chytridiomycosis in Australia, spanning surveys from 1956–2007
LEE BERGER, D HUNTER, HB HINES, R CAMPBELL, M PAUZA, ...
Ecology 91, 1557-1558, 2010
672010
Mating system, multiple paternity and effective population size in the endemic flatback turtle (Natator depressus) in Australia
K Theissinger, NN FitzSimmons, CJ Limpus, CJ Parmenter, AD Phillott
Conservation Genetics 10 (2), 329-346, 2009
612009
Evaluation of the photographic identification method (PIM) as a tool to identify adult Litoria genimaculata (Anura: Hylidae)
N Kenyon, AD Phillott, RA Alford
Herpetological Conservation and Biology 4 (3), 403-410, 2009
552009
Influence of diminished respiratory surface area on survival of sea turtle embryos
AD Phillott, CJ Parmenter
Journal of Experimental Zoology 289 (5), 317-321, 2001
482001
Occurrence of mycobiota in eastern Australian sea turtle nests
AD Phillott, CJ Parmenter, CJ Limpus
Memoirs of the Queensland Museum 49, 701-703, 2004
332004
Reflections on sea turtle conservation
BJ Godley, AC Broderick, LP Colman, A Formia, MH Godfrey, M Hamann, ...
Oryx 54, 287-289, 2020
312020
Endemicity of chytridiomycosis features pathogen overdispersion
LF Grogan, AD Phillott, BC Scheele, L Berger, SD Cashins, SC Bell, ...
Journal of Animal Ecology 85 (3), 806-816, 2016
312016
Mycobiota as acute and chronic cloacal contaminants of female sea turtles
AD Phillott, CJ Parmenter, CJ Limpus, KM Harrower
Australian Journal of zoology 50 (6), 687-695, 2002
312002
Application of the survey protocol for chytridiomycosis to Queensland, Australia
LF Skerratt, KR McDonald, HB Hines, L Berger, D Mendez, AD Phillott, ...
Diseases of Aquatic Organisms 92 (2-3), 117-129, 2010
302010
Preliminary observations of microplastics from beaches in the Indian Ocean
M Balasubramaniam, AD Phillott
Indian Ocean Turtle Newsletter 23, 13-16, 2016
272016
Toe clipping of Anurans for mark-recapture studies: acceptable if justified. That’s what we said!
AD Phillott, LF Skerratt, KR McDonald, FL Lemckert, HB Hines, JM Clarke, ...
Herpetological Review 39, 149-150, 2008
252008
Storage of samples at high temperatures reduces the amount of amphibian chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis DNA detectable by PCR assay
M Van Sluys, KM Kriger, AD Phillott, R Campbell, LF Skerratt, JM Hero
Diseases of aquatic organisms 81 (2), 93-97, 2008
242008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20