Παρακολούθηση
Angelos Chatzimparmpas
Angelos Chatzimparmpas
Postdoctoral Scholar, Northwestern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northwestern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The State of the Art in Enhancing Trust in Machine Learning Models with the Use of Visualizations
A Chatzimparmpas, RM Martins, I Jusufi, K Kucher, F Rossi, A Kerren
Computer Graphics Forum 39 (3), 713-756, 2020
1312020
A survey of surveys on the use of visualization for interpreting machine learning models
A Chatzimparmpas, RM Martins, I Jusufi, A Kerren
Information Visualization 19 (3), 207-233, 2020
1182020
t-viSNE: Interactive Assessment and Interpretation of t-SNE Projections
A Chatzimparmpas, RM Martins, A Kerren
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 26 (8), 2696 - 2714, 2020
982020
StackGenVis: Alignment of Data, Algorithms, and Models for Stacking Ensemble Learning Using Performance Metrics
A Chatzimparmpas, RM Martins, K Kucher, A Kerren
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2021
552021
FeatureEnVi: Visual analytics for feature engineering using stepwise selection and semi-automatic extraction approaches
A Chatzimparmpas, RM Martins, K Kucher, A Kerren
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022
192022
VisEvol: Visual analytics to support hyperparameter search through evolutionary optimization
A Chatzimparmpas, RM Martins, K Kucher, A Kerren
Computer Graphics Forum 40 (3), 201-214, 2021
182021
Empirical study: Visual analytics for comparing stacking to blending ensemble learning
A Chatzimparmpas, RM Martins, K Kucher, A Kerren
2021 23rd International Conference on Control Systems and Computer Science …, 2021
152021
Analyzing the evolution of JavaScript applications
A Chatzimparmpas, S Bibi, I Zozas, A Kerren
14th International conference on evaluation of novel approaches to software …, 2019
112019
Middleware IoT protocols performance evaluation for carrying out clustered data
G Kokkonis, A Chatzimparmpas, S Kontogiannis
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
92018
Maintenance process modeling and dynamic estimations based on Bayesian networks and association rules
A Chatzimparmpas, S Bibi
Journal of Software: Evolution and Process 31 (9), e2163, 2019
42019
VisRuler: Visual analytics for extracting decision rules from bagged and boosted decision trees
A Chatzimparmpas, RM Martins, A Kerren
Information Visualization 22 (2), 115-139, 2023
32023
t-viSNE: A Visual Inspector for the Exploration of t-SNE
A Chatzimparmpas, RM Martins, A Kerren
IEEE Information Visualization (VIS'18), Berlin, Germany, 21-26 October, 2018, 2018
32018
HardVis: Visual Analytics to Handle Instance Hardness Using Undersampling and Oversampling Techniques
A Chatzimparmpas, FV Paulovich, A Kerren
Computer Graphics Forum 42 (1), 135-154, 2023
22023
Visual analysis of blow molding machine multivariate time series data
M Musleh, A Chatzimparmpas, I Jusufi
Journal of Visualization 25 (6), 1329-1342, 2022
22022
MetaStackVis: Visually-assisted performance evaluation of metamodels
I Ploshchik, A Chatzimparmpas, A Kerren
2023 IEEE 16th Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 207-211, 2023
12023
Proposed OLEA Management System with Farming Monitoring Processes for Virgin Olive Oil Production Traceability and Assessment
D Papaefthimiou, S Kontogiannis, A Chatzimparmpas, G Kokkonis, ...
Innovative Approaches and Applications for Sustainable Rural Development 30 …, 2019
12019
DeforestVis: Behavior Analysis of Machine Learning Models with Surrogate Decision Stumps
A Chatzimparmpas, RM Martins, AC Telea, A Kerren
arXiv preprint arXiv:2304.00133, 2023
2023
WG: Bias and Bias Mitigation
A Endert, A Chatzimparmpas, A Fokkens, C Weaver, C Collins, ...
UMBC Faculty Collection, 2023
2023
Visual Analytics for Explainable and Trustworthy Machine Learning
A Chatzimparmpas
Linnaeus University Press, 2023
2023
6.5 WG: Bias and Bias Mitigation
A Endert, A Chatzimparmpas, A Fokkens, C Weaver, C Collins, ...
Visual Text Analytics, 79, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20