Παρακολούθηση
Jovian Lin, Ph.D.
Jovian Lin, Ph.D.
Software Engineering Manager, Facebook
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Addressing cold-start in app recommendation: latent user models constructed from twitter followers
J Lin, K Sugiyama, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
2262013
New and improved: modeling versions to improve app recommendation
J Lin, K Sugiyama, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
732014
Where is the goldmine? Finding promising business locations through Facebook data analytics
J Lin, R Oentaryo, EP Lim, C Vu, A Vu, A Kwee
Proceedings of the 27th ACM Conference on Hypertext and Social Media, 93-102, 2016
372016
A business zone recommender system based on Facebook and urban planning data
J Lin, RJ Oentaryo, EP Lim, C Vu, A Vu, AT Kwee, PK Prasetyo
European Conference on Information Retrieval, 641-647, 2016
162016
Scrutinizing mobile app recommendation: identifying important app-related indicators
J Lin, K Sugiyama, MY Kan, TS Chua
Asia Information Retrieval Symposium, 197-211, 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5