Παρακολούθηση
D'Arcy Stone
D'Arcy Stone
Graduate Student of Material Science and Engineering, University of North Texas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα my.unt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive VN/Ag nanocomposite coatings with lubricious behavior from 25 to 1000° C
SM Aouadi, DP Singh, DS Stone, K Polychronopoulou, F Nahif, ...
Acta Materialia 58 (16), 5326-5331, 2010
1972010
Layered atomic structures of double oxides for low shear strength at high temperatures
D Stone, J Liu, DP Singh, C Muratore, AA Voevodin, S Mishra, C Rebholz, ...
Scripta Materialia 62 (10), 735-738, 2010
1342010
Drop-casted self-assembling graphene oxide membranes for scanning electron microscopy on wet and dense gaseous samples
M Krueger, S Berg, DA Stone, E Strelcov, DA Dikin, J Kim, LJ Cote, ...
ACS nano 5 (12), 10047-10054, 2011
1212011
Adaptive NbN/Ag coatings for high temperature tribological applications
DS Stone, J Migas, A Martini, T Smith, C Muratore, AA Voevodin, ...
Surface and Coatings Technology 206 (19-20), 4316-4321, 2012
1062012
Lubricious silver tantalate films for extreme temperature applications
DS Stone, S Harbin, H Mohseni, JE Mogonye, TW Scharf, C Muratore, ...
Surface and Coatings Technology 217, 140-146, 2013
652013
Textured VN coatings with Ag3VO4 solid lubricant reservoirs
B Luster, D Stone, DP Singh, M To Baben, JM Schneider, ...
Surface and Coatings Technology 206 (7), 1932-1935, 2011
312011
(Ag, Cu)–Ta–O ternaries as high-temperature solid-lubricant coatings
H Gao, A Otero-de-la-Roza, J Gu, DA Stone, SM Aouadi, ER Johnson, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 7 (28), 15422-15429, 2015
282015
Load-dependent high temperature tribological properties of silver tantalate coatings
DS Stone, H Gao, C Chantharangsi, C Paksunchai, M Bischof, D Jaeger, ...
Surface and Coatings Technology 244, 37-44, 2014
252014
Reconstruction mechanisms of tantalum oxide coatings with low concentrations of silver for high temperature tribological applications
DS Stone, H Gao, C Chantharangsi, C Paksunchai, M Bischof, A Martini, ...
Applied Physics Letters 105 (19), 191607, 2014
212014
Mechanistic studies of high temperature friction reduction in silver tantalate
H Gao, DS Stone, H Mohseni, SM Aouadi, TW Scharf, A Martini
Applied Physics Letters 102 (12), 121603, 2013
212013
Silver tantalate: a high temperature tribological investigation
SS D'Arcy
University of North Texas, 2014
22014
Hierarchical structures produced using unbalanced magnetron sputtering for photocatalytic degradation of Rhodamine 6G dye
K Polychronopoulou, SM Aouadi, B Sirota, DS Stone, L Wang, P Kohli, ...
Journal of nanoparticle research 16 (1), 1-11, 2014
22014
Tribological investigation of nanocomposite thin films of transitional metal nitrides with silver inclusions
DAS Stone
12011
In-Situ Techniques to Understand Changes in Surface Chemistry During Ablation
SM Aouadi, DS Stone, C Muratore, AA Voevodin
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14