Παρακολούθηση
Vassilios V. Dimakopoulos
Vassilios V. Dimakopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A portable C compiler for OpenMP V. 2.0
VV Dimakopoulos, E Leontiadis, G Tzoumas
Proc. EWOMP, 5-11, 2003
792003
On the performance of flooding-based resource discovery
VV Dimakopoulos, E Pitoura
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (11), 1242-1252, 2006
702006
Modeling and simulation tools for fog computing—a comprehensive survey from a cost perspective
SV Margariti, VV Dimakopoulos, G Tsoumanis
Future Internet 12 (5), 89, 2020
602020
A microbenchmark study of OpenMP overheads under nested parallelism
VV Dimakopoulos, PE Hadjidoukas, GC Philos
OpenMP in a New Era of Parallelism: 4th International Workshop, IWOMP 2008 …, 2008
452008
Creating and maintaining replicas in unstructured peer-to-peer systems
E Leontiadis, VV Dimakopoulos, E Pitoura
Euro-Par 2006 Parallel Processing: 12th International Euro-Par Conference …, 2006
442006
Nested parallelism in the OMPi OpenMP/C compiler
PE Hadjidoukas, VV Dimakopoulos
Euro-Par 2007 Parallel Processing: 13th International Euro-Par Conference …, 2007
412007
A peer-to-peer approach to resource discovery in multi-agent systems
VV Dimakopoulos, E Pitoura
International Workshop on Cooperative Information Agents, 62-77, 2003
362003
Targeting the parallella
SN Agathos, A Papadogiannakis, VV Dimakopoulos
Euro-Par 2015: Parallel Processing: 21st International Conference on …, 2015
342015
A runtime library for platform-independent task parallelism
PE Hadjidoukas, E Lappas, VV Dimakopoulos
2012 20th Euromicro international conference on parallel, distributed and …, 2012
322012
On the Hamiltonicity of the Cartesian product
VV Dimakopoulos, L Palios, AS Poulakidas
Information processing letters 96 (2), 49-53, 2005
302005
A theory for total exchange in multidimensional interconnection networks
VV Dimakopoulos, NJ Dimopoulos
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 9 (7), 639-649, 1998
271998
Performance analysis of distributed search in open agent systems
VV Dimakopoulos, E Pitoura
Proceedings International Parallel and Distributed Processing Symposium, 8 pp., 2003
242003
Deploying OpenMP on an embedded multicore accelerator
SN Agathos, VV Dimakopoulos, A Mourelis, A Papadogiannakis
2013 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2013
232013
A high‐performance face detection system using OpenMP
PE Hadjidoukas, VV Dimakopoulos, M Delakis, C Garcia
Concurrency and Computation: Practice and Experience 21 (15), 1819-1837, 2009
212009
Cache updates in a peer-to-peer network of mobile agents
E Leontiadis, VV Dimakopoulos, E Pitoura
Proceedings. Fourth International Conference on Peer-to-Peer Computing, 2004 …, 2004
202004
On TSC Checkers for m-out-of-n Codes
VV Dimakopoulos, G Sourtziotis, A Paschalis, D Nikolos
IEEE transactions on computers 44 (8), 1055-1059, 1995
191995
Design and implementation of OpenMP tasks in the OMPi compiler
SN Agathos, PE Hadjidoukas, VV Dimakopoulos
2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 265-269, 2011
182011
CoDeL: A rapid prototyping environment for the specification and automatic synthesis of controllers for multiprocessor interconnection networks
R Sivakumar, V Dimakopoulos, N Dimopoulos
Proc. SAMOS III, 58-63, 2003
172003
The SMart autonomous storage (SmAS) system
VV Dimakopoulos, A Kinalis, S Mastrogiannakis, E Pitoura
2001 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal …, 2001
172001
On probabilistic flooding search over unstructured peer-to-peer networks
SV Margariti, VV Dimakopoulos
Peer-to-Peer Networking and Applications 8, 447-458, 2015
132015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20