Παρακολούθηση
Zhirong Huang
Zhirong Huang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First lasing and operation of an ångstrom-wavelength free-electron laser
P Emma, R Akre, J Arthur, R Bionta, C Bostedt, J Bozek, A Brachmann, ...
nature photonics 4 (9), 641-647, 2010
35672010
Review of x-ray free-electron laser theory
Z Huang, KJ Kim
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 10 (3), 034801, 2007
7802007
Demonstration of self-seeding in a hard-X-ray free-electron laser
J Amann, W Berg, V Blank, FJ Decker, Y Ding, P Emma, Y Feng, J Frisch, ...
Nature photonics 6 (10), 693-698, 2012
7692012
Linac coherent light source: The first five years
C Bostedt, S Boutet, DM Fritz, Z Huang, HJ Lee, HT Lemke, A Robert, ...
Reviews of Modern Physics 88 (1), 015007, 2016
6242016
Measurements and simulations of ultralow emittance and ultrashort electron beams in the linac coherent light source
Y Ding, A Brachmann, FJ Decker, D Dowell, P Emma, J Frisch, S Gilevich, ...
Physical review letters 102 (25), 254801, 2009
4282009
Femtosecond and subfemtosecond X-ray pulses from a self-amplified spontaneous-emission–based free-electron laser
P Emma, K Bane, M Cornacchia, Z Huang, H Schlarb, G Stupakov, ...
Physical review letters 92 (7), 074801, 2004
4162004
Exponential gain and saturation of a self-amplified spontaneous emission free-electron laser
SV Milton, E Gluskin, ND Arnold, C Benson, W Berg, SG Biedron, ...
Science 292 (5524), 2037-2041, 2001
3962001
Suppression of microbunching instability in the linac coherent light source
Z Huang, M Borland, P Emma, J Wu, C Limborg, G Stupakov, J Welch
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 7 (7), 074401, 2004
3882004
Tunable isolated attosecond X-ray pulses with gigawatt peak power from a free-electron laser
J Duris, S Li, T Driver, EG Champenois, JP MacArthur, AA Lutman, ...
Nature Photonics 14 (1), 30-36, 2020
3492020
Few-femtosecond time-resolved measurements of X-ray free-electron lasers
C Behrens, FJ Decker, Y Ding, VA Dolgashev, J Frisch, Z Huang, ...
Nature communications 5 (1), 3762, 2014
2792014
Laser-electron storage ring
Z Huang, RD Ruth
Physical review letters 80 (5), 976, 1998
2761998
Experimental demonstration of femtosecond two-color x-ray free-electron lasers
AA Lutman, R Coffee, Y Ding, Z Huang, J Krzywinski, T Maxwell, ...
Physical review letters 110 (13), 134801, 2013
2752013
Compact X-ray free-electron laser from a laser-plasma accelerator using a transverse-gradient undulator
Z Huang, Y Ding, CB Schroeder
Physical review letters 109 (20), 204801, 2012
2692012
Formulas for coherent synchrotron radiation microbunching in a bunch compressor chicane
Z Huang, KJ Kim
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 5 (7), 074401, 2002
2552002
High-intensity double-pulse X-ray free-electron laser
A Marinelli, D Ratner, AA Lutman, J Turner, J Welch, FJ Decker, H Loos, ...
Nature communications 6 (1), 6369, 2015
2212015
Three-dimensional analysis of harmonic generation in high-gain free-electron lasers
Z Huang, KJ Kim
Physical Review E 62 (5), 7295, 2000
2212000
Experimental demonstration of a soft x-ray self-seeded free-electron laser
D Ratner, R Abela, J Amann, C Behrens, D Bohler, G Bouchard, ...
Physical review letters 114 (5), 054801, 2015
2052015
Measurements of the linac coherent light source laser heater and its impact on the x-ray free-electron laser performance
Z Huang, A Brachmann, FJ Decker, Y Ding, D Dowell, P Emma, J Frisch, ...
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 13 (2), 020703, 2010
2002010
Ultra-fast and ultra-intense x-ray sciences: first results from the Linac Coherent Light Source free-electron laser
C Bostedt, JD Bozek, PH Bucksbaum, RN Coffee, JB Hastings, Z Huang, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 46 (16), 164003, 2013
1982013
Synchrotron radiation and free-electron lasers
KJ Kim, Z Huang, R Lindberg
Cambridge university press, 2017
1862017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20