Παρακολούθηση
cheng guo
cheng guo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dlut.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chaotic maps-based password-authenticated key agreement using smart cards
C Guo, CC Chang
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 18 (6), 1433-1440, 2013
1542013
Fine-grained database field search using attribute-based encryption for e-healthcare clouds
C Guo, R Zhuang, Y Jie, Y Ren, T Wu, KKR Choo
Journal of medical systems 40, 1-8, 2016
1052016
A hierarchical threshold secret image sharing
C Guo, CC Chang, C Qin
Pattern Recognition Letters 33 (1), 83-91, 2012
952012
Dynamic multi-phrase ranked search over encrypted data with symmetric searchable encryption
C Guo, X Chen, Y Jie, Z Fu, M Li, B Feng
IEEE Transactions on Services Computing 13 (6), 1034-1044, 2017
752017
A reliable IoT edge computing trust management mechanism for smart cities
B Wang, M Li, X Jin, C Guo
IEEE Access 8, 46373-46399, 2020
612020
Key-aggregate authentication cryptosystem for data sharing in dynamic cloud storage
C Guo, N Luo, MZA Bhuiyan, Y Jie, Y Chen, B Feng, M Alam
Future Generation Computer Systems 84, 190-199, 2018
602018
Enabling privacy-assured fog-based data aggregation in E-healthcare systems
C Guo, P Tian, KKR Choo
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (3), 1948-1957, 2020
572020
A new data hiding scheme based on DNA sequence
C Guo, CC Chang, ZH Wang
Int. J. Innov. Comput. Inf. Control 8 (1), 139-149, 2012
532012
A multi-threshold secret image sharing scheme based on MSP
C Guo, CC Chang, C Qin
Pattern Recognition Letters 33 (12), 1594-1600, 2012
462012
Game-theoretic resource allocation for fog-based industrial internet of things environment
Y Jie, C Guo, KKR Choo, CZ Liu, M Li
IEEE Internet of Things Journal 7 (4), 3041-3052, 2020
402020
An efficient protocol with bidirectional verification for storage security in cloud computing
B Feng, X Ma, C Guo, H Shi, Z Fu, T Qiu
IEEE Access 4, 7899-7911, 2016
392016
An authenticated group key distribution protocol based on the generalized Chinese remainder theorem
C Guo, CC Chang
International Journal of Communication Systems 27 (1), 126-134, 2014
382014
Secure range search over encrypted uncertain IoT outsourced data
C Guo, R Zhuang, Y Jie, KKR Choo, X Tang
IEEE Internet of Things Journal 6 (2), 1520-1529, 2018
372018
A new prediction model of infectious diseases with vaccination strategies based on evolutionary game theory
Q Li, MC Li, L Lv, C Guo, K Lu
Chaos, Solitons & Fractals 104, 51-60, 2017
362017
Lightweight privacy preserving data aggregation with batch verification for smart grid
C Guo, X Jiang, KKR Choo, X Tang, J Zhang
Future Generation Computer Systems 112, 512-523, 2020
332020
Dynamic data integrity auditing method supporting privacy protection in vehicular cloud environment
B Shao, G Bian, Y Wang, S Su, C Guo
IEEE Access 6, 43785-43797, 2018
322018
Root-applied silicon in the early bud stage increases the rapeseed yield and optimizes the mechanical harvesting characteristics
J Kuai, Y Sun, C Guo, L Zhao, Q Zuo, J Wu, G Zhou
Field Crops Research 200, 88-97, 2017
322017
Chaotic Maps-Based Mutual Authentication and Key Agreement using Smart Cards for Wireless Communications.
C Guo, CC Chang, CY Sun
J. Inf. Hiding Multim. Signal Process. 4 (2), 99-109, 2013
322013
A novel semi-fragile digital watermarking scheme for scrambled image authentication and restoration
B Feng, X Li, Y Jie, C Guo, H Fu
Mobile Networks and Applications 25, 82-94, 2020
312020
A fast nearest neighbor search scheme over outsourced encrypted medical images
C Guo, S Su, KKR Choo, X Tang
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (1), 514-523, 2018
312018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20